Privatskolen udvider på tre fronter

Flere elever, flere lærere og flere klasse-værelser - det er resultatet, når det nye skoleår starter til august.

Skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj: "Allerød Privatskole er i vækst. Bl.a. er seks nye lærere og pædagoger blevet ansat, og tre nye klasselokaler er på vej." Foto: Allerød Privatskole

Skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj: "Allerød Privatskole er i vækst. Bl.a. er seks nye lærere og pædagoger blevet ansat, og tre nye klasselokaler er på vej." Foto: Allerød Privatskole

UDVIDELSE  Allerød Privatskole er fortsat i vækst, idet skolen udvider på tre områder frem mod det nye skoleår, som starter til august. Allerødnyt.dk skriver i den forbindelse bl.a.:

Skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj siger: "Vi har igangsat en ombygning i samarbejde med vores udlejer, Kongeegen A/S, så vi får yderligere cirka 270 kvm. til tre nye flotte klasselokaler i form af et nyt indskudt dæk i den østlige fløj af Ny Allerødgård."

Mikkel Kofod Løvenhøj fortsætter: "Udvidelsen giver os også mulighed for at udvide vores eksisterende SFO for bedre at kunne rumme de nye børn, der starter efter sommerferien. Og derudover giver udvidelsen os yderligere fleksibilitet i forhold til lokaler til undervisning og bibliotek med videre."

Over 50 ansatte
Håndværkerne er gået i gang, og den nye bærende stålkonstruktion er så småt ved at være på plads. Hele byggeriet forventes afsluttet og klar til brug til første skoledag efter sommerferien.

Skolen har ansat seks nye lærere og pædagoger, efter at have modtaget over 100 ansøgninger, og når det nye skoleår starter, vil der være over 50 ansatte på Allerød Privatskole.

FAKTA
Allerød Privatskole lukkede op til første skoleår (2016/2017) med 223 indskrevne elever, og til skolens andet skoleår (2017/2018) var skolen vokset til 376 elever. Skolen forventer at blive stort set fyldt op (480 elever) i det kommende skoleår.