Dryland-projektet er kommet nærmere realiteterne

Projekteringen er ved at blive færdiggjort, og der skal snart ske udbud af projektet, som forventes færdig i indeværende år.

Dryland-tilbygningen etableres langs hele svømmehallens sydfacade mellem de to markante læmure. Foto: AOB

Dryland-tilbygningen etableres langs hele svømmehallens sydfacade mellem de to markante læmure. Foto: AOB

DRYLAND  Dryland-projektet omfatter etablering af en cirka 250 m2 stor tilbygning til Blovstrød Svømmehal. Tilbygningen placeres parallelt med svømmebassinet mod syd og skal indeholde træningsfaciliteter for svømmerne samt opbevaringsrum.

I januar i år blev der frigivet 1 mio. kr. af anlægsmidlerne på i alt 6.192.000 kr. til projektet., og nu er projektet i fase 4, hvor projekteringen er ved at blive færdiggjort. Der skal efterfølgende ske udbud af opgaven, og tidsplanen siger, at projektet forventes færdig ultimo 2018 og at arbejderne allerede starter i juni måned. 

Det er forudsat, at Dryland skal drives under samme vilkår som de to nuværende svømmehaller, således at rengøring mv. håndteres af svømmeklubben mod betaling. I budgetaftalen, der blev godkendt 26. maj 2016 i byrådet, blev det forudsat, at driftsomkostningerne blev fastlagt i en efterfølgende fagudvalgsbehandling ud fra det konkrete projekt. 

Det estimeres nu, at den 250 m2 tilbygning vil have en samlet meromkostning på ca. 150.000 kr. inklusiv omkostninger til rengøring, bygningsvedligehold, el, varme mv. Udgiften er dog ikke indeholdt i den oprindelige bevilling, men blev bevilliget ved sidste byrådsmøde.

Af mødereferatet fremgår det endvidere, at projekteringen for længst er igangsat, og ingeniør og arkitekter løbende har haft møder med brugerrådet for Blovstrød Svømmehal om funktionskravene til byggeriet og om den praktiske gennemførsel af byggeprocessen. 

Skitseforslaget viser dryland-tilbygningen, som udføres mellem de to eksisterende læmure på sydsiden af hallen. Illustration: Arkitekt Sørensens Tegnestue, Farum

Skitseforslaget viser dryland-tilbygningen, som udføres mellem de to eksisterende læmure på sydsiden af hallen. Illustration: Arkitekt Sørensens Tegnestue, Farum