40 borgere kan bede byrådet tage en sag op

Fremover skal der ikke mere end 40 Allerød-borgere til, før det bliver muligt at anmode byrådet om at drøfte et forslag.

Allerød Byråd har besluttet at lave en forsøgsordning om at behandle forslag, hvor blot 40 borgere står bag et forslag. Foto: AOB

Allerød Byråd har besluttet at lave en forsøgsordning om at behandle forslag, hvor blot 40 borgere står bag et forslag. Foto: AOB

FORSLAGSBEHANDLING  Allerød Byråd har i enighed besluttet at køre en forsøgsordning, hvor dét bliver muligt at behandle et forslag, hvis 40 borgere - som er bosiddende i Allerød Kommune - står bag forslaget med deres underskrifter. Forslaget skal sendes elektronisk til kommunen på en mail.

Det er en forsøgsordning, som skal evalueres efter et år.

Almindelig tilfredshed
Ved sidste byrådsmøde var der almindelig tilfredshed med forsøget, og Allerød Nyt refererer her følgende:

"Det er et godt initiativ. Der kan være en risiko for, at de samme personer vil prøve at sætte dagsordenen, og vi må bevare respekten for det repræsentative demokrati, men forslaget er faktisk glimrende," sagde Lars Bacher, Konservative.

Merete Them Kjølholm, Radikale, udtrykte håb om, at tiltaget kunne bidrage positivt til dialogen med borgerne og åbne op for, at flere kom med i dialogen.

Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, mente, at ordningen kunne være et glimrende supplement til de eksisterende muligheder. "I praksis tror jeg dog, at hvis borgerne vil have politikerne til at tage en sag op, vil det nemmeste fortsat være at henvende sig til os," sagde han.

En nem og god løsning.
Olav B. Christensen, Venstre, så frem til, at ordningen betød, at der kom spændende idéer og forslag fra borgerne på byrådets bord. "Det her er en god og nem løsning. Og vi har jo allerede en proces for det videre forløb, nemlig at forslag sendes i udvalg, så de kan blive fagligt og politisk behandlet," sagde han.

Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, anførte, at der i Allerød er tradition for, at der ikke er langt fra idé til behandling. "Så man kan allerede i dag som borger få rejst en sag - men det er godt at formalisere det på den her måde," sagde han.