Senior-Blovstrød-borgere! -Her er et godt tilbud

Så er der snart pensionist-udflugt, som i år går til Danmarks ældste kro: Bromølle Kro.

Bromølle Kro kan skrive sin historie helt tilbage til år 1198, og det er derfor det sted, der har været drevet krodrift i flest år i Danmark. Foto: Bromølle Kro

Bromølle Kro kan skrive sin historie helt tilbage til år 1198, og det er derfor det sted, der har været drevet krodrift i flest år i Danmark. Foto: Bromølle Kro

UDFLUGT  Allerød Seniorråd har pt. travlt med at arrangere kommunens årlige udflugt, som er den 11., 12. og 13. juni for pensionisterne, og i forbindelse hermed solgte man billetter mandag, den 7. maj.

Der er dog stadig en hel del billetter tilbage hhv. den 11. og den 13. juni og enkelte den 12. juni.

Da arrangørerne analyserede, hvor i kommunen deltagerne kom fra, kunne man se, at der også i år var færrest tilmeldte fra Blovstrød. Derfor er her en opfordring til alle senior-Blovstrød-borgerne. - læs videre her:

Allerød kommunes pensionistudflugt 2018
Kommunes pensionister har igen i år mulighed for at deltage i den traditionsrige udflugt, der denne gang går til Bromølle Kro, som omgivet af skov ligger idyllisk ved Åmose Å midt i Vestsjællands naturpark. Bromølle Kro har ligget i disse idylliske omgivelser siden år 1198, og er derfor det sted, hvor der har været drevet krodrift længst i Danmark.

I Rigsarkivet ligger et gavebrev underskrevet af biskop Absalon, idet han år 1198 forærede området ved Bromølle Kro, der dengang hed Nævitzbro, til Sorø Kloster. Det var datidens trafikknudepunkt og det eneste sted på Sjælland, hvor Åmosen kunne passeres i nord-syd retning. Der blev derfor opført en vandmølle på en ø i vadestedet, hvortil bønderne kom langvejs fra for at få malet deres korn. For at mildne den ofte lange ventetid til dette, begyndte mølleren at beværte de ventende med mad og drikkevarer, og dette var så starten på det vi i dag kender som Bromølle Kro. I år 1776 blev Åmosen drænet og mølledriften indstillet, men kroen fik lov til at bestå.

Arrangørerne oplyser, at der køres fra Meny, Centerhallen, Blovstrød Svømmehal og Lyngehus. Mandag, den 11., tirsdag, den 12. og onsdag, den 13. juni 2018 med afgang kl. 09:30 præcis.

Turen til Bromølle Kro går via Gyldenløveshøj, som er Sjællands højeste bakke på 121,3 m. Her vil der blive serveret en mindre forfriskning i Kudskehuset, hvorefter der køres videre til Bromølle Kro, hvor der ved ankommet bydes velkommen af kroejeren, som indledningsvis vil fortælle om kroens historie, sagn og legender. Straks efter bydes på en to-retters menu samt senere på eftermiddagen kaffe og lækker kage.

Efter middagen og inden kaffen serveres, vil der være mulighed for at nyde den smukke natur, som omgiver kroen, hvorefter turen atter går hjemad mod Allerød. Turen afsluttes, hvorfra der blev startet kl. ca. 17:30.

Salg af billetter a kr. 200,- sker ved henvendelse til Dorte Hansen, Bygmarken 17, Lynge - tlf. 48 18 81 65 og 25 38 11 26. E-mail: dorte.hansen.lynge@gmail.com