Forsvaret udfører et kæmpe skydebaneprojekt

Militærets skydebaneanlæg på øvelses-terrænet bliver nu overdækket og anses for at blive blandt de bedste i verdenen. 

Som det fremgår af illustrationerne er der tale om et kæmpe   støjdæmpnings-projekt, og som anses for at blive blandt de bedste i verdenen. Illustrationer:   Forsvarministeriets Ejendomsstyrelse

Som det fremgår af illustrationerne er der tale om et kæmpe støjdæmpnings-projekt, og som anses for at blive blandt de bedste i verdenen. Illustrationer: Forsvarministeriets Ejendomsstyrelse

STØJDÆMPNING I forbindelse med at Forsvaretsministeriets Ejendommsstyrelse løbende forbedrer støjdæmpningen af alle Forsvarets skydebaner, skal også Sjælsø Skydebane støjdæmpes. Dette projekt er man i fuld gang med at udføre, og det helt specielle ved denne skydebane er, at støjdæmpningen betår af en overdækket bane.

Bedste i verdenen
Støjdæmpningen består af en helt nyudviklet vandret støjdæmpning, som anses for at være blandt de bedste i verdenen. Støjdæmpningssystemet består af et kassettetag bestående af støjdæmpende isoleringspaneler, der hænges op i et retangulært mønster over hele skydebaneanlægget.

Der er Forsvarministeriets Ejendomsstyrelse der står for projekteringen og udførelse af arbejderne med at støjdæmpe skydebanen, og det forventes, at det fantastiske projekt allerede kan afsluttes i juli måned i år.

                                       Forsvarets byggepladsskilt. Foto: AOB

                                      Forsvarets byggepladsskilt. Foto: AOB

Oprindeligt ingen overdækning
Når sandheden skal frem, så var det oprindeligt ikke forsvarets ønske, at skydebaneanlægget skulle overdækkes, men blot udføres med et stålskelet på de eksisterende jordvolde. Dette projekt var der dog mange protester og indsigelser imod, idet de af forsvaret oplyste teoretiske støjmålinger blev der fra en gruppe Birkerød-borgere sat et stort spøgsmålstegn ved.

Birkerød-borgerne klagede til Natur- og Klagenævnet over Allerød Kommunes miljøgodkendelse af skydebanen. Borgerne fik medhold på samtlige punkter, hvilket betød, at Allerød Kommune måtte revurdere deres miljøgodkendelse, som havde tilfølge, at skydebanen nu overdækkes.