Larmende helikoptere over Blovstrød søges fordoblet

I dag kan forsvaret anvende helikopter-overflyvninger 20 dage om året - men det ønsker de nu at forøge til 40 dage. 

I dag ligger der hos Allerød Kommune en ansøgning fra forsvaret om at få tilladelse til at flyve 40 dage om året med helikopter - og ikke kun 20 dage, som allerede tidligere er blevet godkendt af kommunen. Foto: AOB

I dag ligger der hos Allerød Kommune en ansøgning fra forsvaret om at få tilladelse til at flyve 40 dage om året med helikopter - og ikke kun 20 dage, som allerede tidligere er blevet godkendt af kommunen. Foto: AOB

HELIKOPTERLARM  Det er AOB bekendt, at der pt. ligger en ansøgning inde hos Allerød Kommune fra forsvaret, som ønsker at flyve med helikopter 40 dage om året og ikke 20 dage, som kommunen tidligere har givet tilladelse til.

Militæret benytter helikopterflyvningerne ikke blot over de militære områder, men også over vore bebyggelser i en ekstrem lav højde, som virker meget voldsomt, især med flyvevåbnets EH-101 Merlin, som er en relativ stor helikopter. 

I februar måned skrev AOB en artikel om problemet, hvor vi fik flere henvendelser fra Blovstrød-beboere, der spurgte om årsagen til de lavtflyvende helikoptere, som man ikke kunne undgå at høre, selv om man havde alle vinduer og døre lukkede. Nogle fortalte om børn, der vågnede af larmen og efterfølgende ikke kunne sove igen. En anden beboer oplyste, at helikopterne fløj så lavt, at huset vibrerede, så porcelænet i køkkenskabene klirrede - det var simpelthen ikke til at holde ud.

AOB fik dengang følgende oplysninger fra kommunen: 
"Forsvarets aktiviteter på Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads er reguleret af bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (BEK nr 1732 af 21/12/2015).

Bekendtgørelsen fastsætter en ramme for Forsvarets aktiviteter på området. I bekendtgørelsen er det bl.a. tilladt, at Forsvaret kan anvende luftfartøjer (helikoptere) 20 dage om året i tidsrummet kl. 7-18, 5 dage i tidsrummet kl. 18-22 og 5 dage i tidsrummet kl. 22-07. 

Det fremgår af den offentlige støjkalender for Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads, at der anvendes luftfartøjer hver tirsdag. Man kunne følge dette link: Støj- og aktivitetskalender. Idet Allerød Kommune er tilsynsmyndighed, vil forvaltningen kontakte Forsvaret med anmodning om at dokumentere, at bekendtgørelsen overholdes i forhold til helikopterflyvning."

'Angribes' fra oven
AOB har løbende fået henvendelser, hver gang helikopterne er fløjet ind over vore ejendomme. En af beboerne siger: "Det er rigtigt, at militæret var der, før vi flyttede til Blovstrød, men vi var ikke klar over, at vi på det sidste nu også skulle 'angribes' af militærets støj fra oven - over vor egen private ejendom."

Nok må være nok!
Hvad sker der nu? Giver kommunen lov til at udvide militærets støjhelvede? AOB følger op på sagen!