Etablering af en motorbane på det militære område

Militæret planlægger at opføre en styre- og bremsebane på i alt 6.500 m2 på øvelsesområdets højeste punkt. 

Militæret planlægger etableringen af en styre- og bremsebane på ialt 6.500 m2 nord for forvaltningsskolen - markeret med gult på kortet.

Militæret planlægger etableringen af en styre- og bremsebane på ialt 6.500 m2 nord for forvaltningsskolen - markeret med gult på kortet.

Motorbane  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at anlægge en styre- og bremsebane til brug for omskoling af kørere. Banen er planlagt etableret på det militære øvelsesområde nord for forsvarets forvaltningsskole - det er ca. på det højeste punkt i området.

Styre- og bremsebanen bliver ca. 225 m lang og 30 m bred, og det samlede areal for anlægget bliver på ca. 6.500 m2. Banen forsænkes, og den vil være omkranset af en støjvold med en højde på min. 3 meter, der reducerer støjpåvirkningen af omgivelserne fra øvelserne på banen. 

Tilskud til nuværende støjgener
Det er dog givet, at aktiviteterne vil kunne høres i bl.a. Blovstrød-området og vil  blive et tilskud til de støjgener, vi allerede har (bl.a. fra forsvarets skydebaner og de lavtflyvende helikoptere over vores boligområder), selv om militæret oplyser, at de køretøjer, som bruges på motorbanen vil være de samme, som benyttes på øvelsesterrænnet. 

Militæret oplyser endvidere, at kørsel med de såkaldte IKK-køretøjer - som er de mest støjende køretøjer på banen - vil kun forekomme i dagtimerne - men andre køretøjer vil også være aktive i aftentimerne. Hvordan man vil klare støjgenerne til forsvarets egen forvaltningsskole, som ligger direkte op til den planlagte motorbane, er der ikke redegjort for.

Miljøgodkendelse
Allerød Kommune har oplyst, at projektet bl.a. kræver en miljøgodkendelse, som er under udarbejdelse, og Miljøstyrelsen har i den forbindelse netop udsendt en partshøring til de beboere - bl.a. i Blovstrød, som kan blive berørt af det ansøgte projekt. Det oplyses, at hvis man har bemærkninger til oplysningerne i Miljøstyrelsens screeningskema, kan man enten pr. brev eller pr. mail fremsende sine kommentarer til styrelsen. Der skal dog gives svar inden den 14. maj.