Hvor mange bor der egentlig i Blovstrød?

Tilvæksten i Blovstrød har i de sidste 13 år været meget lille, men for de næste 5 år viser en prognose en tilvækst på over 50%.  

Hvordan har indbyggertallet udviklet sig siden 2006 i Blovstrød, og hvor stor bliver tilvæksten de næste fem år? Foto: AOB

Hvordan har indbyggertallet udviklet sig siden 2006 i Blovstrød, og hvor stor bliver tilvæksten de næste fem år? Foto: AOB

INDBYGGERTAL  Hvordan har indbyggertallet udviklet sig siden 2006 i Blovstrød? Det kan Danmarks Statistik fortælle noget om. På nedenståen skema kan man se, hvordan Allerød Kommune har udviklet sig gennem de sidste 13 år, og tilsvarende kan man aflæse, hvordan Blovstrøds indbyggertal er steget og faldet i denne periode.

I 2006 var vi 2.202 Blovstrød-borgere og i år er vi ind til videre 2.264 - det er kun en stigning på 62 personer, men med de nye bebyggelser, som er under opførelse på vestsiden af Kongevejen, vil der i de kommende år ske en meget stor tilvækst. En ny befolkningsprognose for de næste fem år viser således en tilvækst på over 50%, og for de næste 10 år skønnes en tilvækst i Blovstrød på over 80%.

Oversigt over udviklingen af Allerød Kommunes indbyggertal i de sidste 13 år.  I ovenstående skema kan man se, hvordan indbyggertallet har udviklet sig fra 2006 og frem til nu. Byerne er oplistet alfabetisk. Det røde tal viser, hvornår indbyggertallet var lavest (for Blovstrød i 2008 og 2015), og det grønne, hvornår det var højest (for Blovstrød i 2018). Kilde: Danmarks Statistik.

Oversigt over udviklingen af Allerød Kommunes indbyggertal i de sidste 13 år. 
I ovenstående skema kan man se, hvordan indbyggertallet har udviklet sig fra 2006 og frem til nu. Byerne er oplistet alfabetisk. Det røde tal viser, hvornår indbyggertallet var lavest (for Blovstrød i 2008 og 2015), og det grønne, hvornår det var højest (for Blovstrød i 2018). Kilde: Danmarks Statistik.