Ny lokalplan for arealet omkring Netto blev godkendt med to ændringer

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget godkendte Forvaltningens lokalplanforslag i tirsdags.

Det er Kongevejen 28, som Netto vil købe.   De vil nedlægge bygningen og derefter fylde grunden op og udvide parkeringsarealet. Samtidig etableres en ny indkørsel direkte fra Kongevejen. Foto: AOB

Det er Kongevejen 28, som Netto vil købe. De vil nedlægge bygningen og derefter fylde grunden op og udvide parkeringsarealet. Samtidig etableres en ny indkørsel direkte fra Kongevejen. Foto: AOB

GODKENDT  I tirsdags havde Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget møde, hvor man bl.a. behandlede sagen om en ændret lokalplan for arealet omkring Netto (LÆS HER).

Flere af vores læsere har spurgt, hvorfor det var nødvendigt at ændre lokalplanen - bare fordi Netto ville udvide sit p-areal på nabogrunden. 

Lokalplanændringen er nødvendig, idet Nettos nabogrund, Kongevejen 28, er omfattet af Lokalplan nr. 110 for den ældre del af Blovstrød og ligger i delområde A2, som kun må anvendes til skole, idrætsarealer og svømmehal - og altså ikke til parkeringsareal.

                                         Lokalplan nr. 110 for den ældre del af Blovstrød.                                           Kongevejen 28 (rød markering) er placeret i                                          område A2. 

                                         Lokalplan nr. 110 for den ældre del af Blovstrød. 
                                         Kongevejen 28 (rød markering) er placeret i
                                         område A2. 

Efter planloven kan kommunen ikke dispensere fra en lokalplans anvendelses-bestemmelser, så det har således krævet en ny lokalplan.

Forslaget godkendt
Forvaltningen foreslog, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 1-142 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring. Forslaget blev godkendt, dog med følgende to ændringer:

  • Den i § 9.10 omtalte skiltepylon må kun have en størrelse på max. 2,5 x 1 meter (i forslaget var størrelse angivet til 3 x 1,2 meter). 
  • Høringsperioden udvides til 6 uger (i forslaget var høringsperioden sat til 4 uger)..