Er kildesorteringen forældet inden implementeringen?

Der er ingen tvivl om, at vi skal kildesortere vores affald - men er det den rigtige løsning, kommunen har valgt?

Lynhurtige robotter med avanceret sensorteknologi kan nu sortere genanvendelige råvarer ud af affaldet. Potentialet er at finde genanvendelige ressourcer for milliarder, vurderer Teknologisk Institut.

Lynhurtige robotter med avanceret sensorteknologi kan nu sortere genanvendelige råvarer ud af affaldet. Potentialet er at finde genanvendelige ressourcer for milliarder, vurderer Teknologisk Institut.

AFFALDSSORTERING  På facebook har der været rigtig mange kommentarer til AOBs sidste artikel om kommunens oplæg til den fremtidige kildesortering af vores affald (LÆS HER).

En god løsning
Flere læsere skriver, at det er en god løsning - En mener ligefrem, at "det bliver en super løsning, men hvor vidt den bliver køn - så er det op til den enkelte husejer." Her kan kommunen ikke hjælpe!

En anden læser mener, at vi ikke kan komme hurtig nok i gang med kildesorteringen!

Ikke en køn løsning
Andre læsere er dog af en anden mening. Her skriver Claus Jungløv Espersen: "Det er på ingen måde en køn løsning. Jeg så meget hellere nogle pæne containere i nærområdet, så man lige kunne tage aviser/pap/glas mv. med, når man alligevel, fx. var i Netto/Rema. Det må da også være billigere, hurtigere og mere miljøvenligt, at lade lastbilerne samle ind fra et par steder i byen, fremfor ved hver husstand." 

Her er eksempler på, hvor voldsomt gadebilledet kan blive. Mange steder har man simpelthen ikke mulighed for at gemme affaldsbeholderne væk, og nogle steder står alle beholderne fremme ved fortovskanten. Er det særlig kønt og en superløsning? Foto: AOB

Her er eksempler på, hvor voldsomt gadebilledet kan blive. Mange steder har man simpelthen ikke mulighed for at gemme affaldsbeholderne væk, og nogle steder står alle beholderne fremme ved fortovskanten. Er det særlig kønt og en superløsning? Foto: AOB

Sortering ved afleveringsstedet
En anden læser, Flemming Aanæs, skriver: "Den rigtige løsning er efter min klare overbevisning affaldssortering ved afleveringsstedet, hvor robotteknologien i dag er så langt fremme, at det er helt på højde med, hvad mennesker generelt kan præstere.

Man laver nu en enorm dyr og grim løsning, der er forældet, før den bliver implementeret og i stedet for - som i dag - at have en tom affaldscontainer stående til varigt minde om forvaltningens kompetencer, får vi i fremtiden 4 overflødige containere.

Tænk, hvor mange millioner kommunens forslag koster borgerne. De samme penge kunne meget bedre bruges til at forbedre teknologien. Udover hvad man direkte tror det koster, er der mange, der skal have lavet deres forhaver om, fordi de har skrånende grund og derfor ikke i dag kan have 5 stativer stående efter gældende forskrifter - og det er dyrt."

Løbet er kørt
Uanset hvad man mener om kommunens  løsningsforslag mht. kildesorteringen, så er løbet kørt. Allerød Kommune har forlængst indgået en princip-aftale med tre andre nabokommuner om en fælles sorteringsmodel. Interessentkommunerne er Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. Nu er der blot tale om små justeringer. Det er dog helt givet, at der vil blive problemer for mange af husejerne - hvis man bare vil have en lidt pæn forhave.

Mere arbejde
En af vores læsere fortæller, at hun for nyligt snakkede med en renovations-medarbejder. Hun forventede, at han glædede sig til ikke at skulle slæbe poser længere, når de nye skraldespande blev indført. Men han var mildest talt ærgerlig, da de nye skraldespande betyder, at han skal gå dobbelt så langt, fordi han både skal hente skraldespanden og retur med den. Et perspektiv jeg slet ikke selv havde tænkt på!

Frivillig
Som en læser skriver: "Det eneste positive ved den nye kildesortering er, at der er tale om en frivillig løsning. Jeg betaler gerne for at blive fri for at have et antal affaldsbeholdere stående i min indkørsel."

Løbende orientering fra kommunen
Miljøchef, Niels Erik von Freiesleben, oplyser, at Allerød Kommune løbende lægger informationer ind på kommunens hjemmeside vedr. de nye affaldsordninger. Fremadrettet vil man også komme ind på de spørgsmål der rejses i AOBs ovenstående artikel. LÆS HER