Kære borgmester...

AOB skriver til borgmester Karsten Längerich om historien bag renoveringen af Kongevejen.

Sådan vil kommunen aflevere kantstenene på østsiden af Kongevejen efter renoveringen - der er pt. over 120 skadede betonsten. Foto: AOB

Sådan vil kommunen aflevere kantstenene på østsiden af Kongevejen efter renoveringen - der er pt. over 120 skadede betonsten. Foto: AOB

ÅBENT BREV  Kære borgmester Karsten Längerich.
AOB skriver til dig om renoveringen af Kongevejen her i Blovstrød, idet vi ikke er sikker på, at du kender hele historien.

Det er en historie, som efter manges opfattelse er helt grotesk, idet kommunen i sin tid lovede Blovstrød-borgerne 'guld og grønne skove', men hvor resultatet af projektet - specielt af 2. etape, som nu er under udførelse - er blevet en 'kikset' og en helt uacceptabel løsning, og 3. etape er der pludselig slet ikke afsat penge af til.

Vi håber meget at Økonomiudvalget og byrådet kan få projektet tilbage på rette spor – det er sidste chance.

Men her er vores historie af sagen:
I september måned 2014 præsenterede Allerød Kommune det oprindelige skitseprojekt, for Blovstrød-borgerne. Det var udarbejdet af kommunens rådgiver NIRAS og blev gennemgået ved et stort borgermøde i Blovstrød.

Det blev oplyst, at hele Kongevejen skulle renoveres i forbindelse med udviklingen af det nye Blovstrød på vestsiden af Kongevejen, og udførelsen skulle ske i 3 etaper. Store projekt-plancher og brochurer viste bl.a., at der ville blive plantet platan-træer på begge sider af vejen, og der ville blive etableret to byporte - en mod syd ved Drabækken og en mod nord - lige syd for Netto.

Byportene ville blive med 3 rækker træer, og alle kantsten ville blive udført i vedligeholdelsesfri granitsten og med chaussésten i midterrabatten. Der var vist buslommer på begge sider af Kongevejen og p-pladser på begge sider ud for bageren.

På et tidspunkt blev der fremlagt et dispositionsforslag fra NIRAS, som nu havde sløjfet hele rækken af træer på østsiden af Kongevejen. Samtidig havde man også fjernet den nordlige byport ved Netto, og der var nu kun parkering på den ene side ud for bageren.

Senere kom der en ny revision af byporten, idet der kun blev etableret 2 rækker træer. Argumenterne for ikke at plante træer i midterabatten var ikke saglig begrundet. Bus-lommen på østsiden blev samtidig sløjfet.

Skåret meget dybt i økonomien
Da man skulle i gang med 2. etape (fra Sortemosevej og frem til Sjælsø Allé), havde kommunen skåret så dybt i økonomien, at man pludselig ikke kunne overholde de oprindelige intentioner, som man havde stillet Blovstrød-borgerne i udsigt og fremvist ved borgermødet.

Det oprindelige projekt til ca. 4,5 mio. blev reduceret til kun 1,9 mio., hvorved hele den oprindelige tanke, om at det materialevalg, som var benyttet ved første etape skulle videreføres, blev skrinlagt. Chausséstenene blev fjernet, og der kom ikke fliser på fortovene, men afløses nu af løse sten. Det værste er næsten, at man nu vil bibeholde de gamle forvitrede beton-kantsten på østsiden af vejen, hvor over 120 kantsten i dag er skadet, og betonskaderne vil vokse år efter år og bliver mere omfangsrigt og giver en uheldig og grim oplevelse.

Projektet skal tilbage på sporet
Det er således en direkte fejl, og vil være både dyrt, ressourcespild og besværligt, hvis man ikke nu etablerer granitkantsten også på østsiden af vejen, hvilket nu er spørgsmålet, om der er vilje til dette i byrådet. Økonomiudvalget opfordres til at foreslå puljen til mindre trafikprojekter øges fra 2 til 4 mio. De 450.000 kr., som granitkantstenene nu vurderes til at ville koste, udgør kun en mikroskopisk del af Allerøds budget, som er på ca. 1,3 mia. kr. årligt.

Ikke en hvilken som helst vej
Som kommunen tidligere selv har fremhævet, er Kongevejen ikke en hvilken som helst vej. Det er hovedfærdselsåren fra København og er en velkomst til ikke blot Blovstrød - men til hele Allerød Kommune. Derfor bør færdiggørelsen af vejanlægget ikke være en 'skæv' løsning, men selvfølgelig være helt i orden.

Nye oplysninger
Af nye oplysninger kan endvidere nævnes, at kørebanerne i anden etape slet ikke bliver asfalt-renoveret, som tidligere lovet. Det vil tidligst ske om 3 år - i 2021, og endelig er det blevet oplyst, at der ikke er afsat midler til at renovere den sidste tredjedel af Kongevejen. Dette vil bl.a. medføre, at de sidste 4-5 træer i rækken ud for Sjælsø Allé mangler, og de vil således ikke bliver etableret foreløbig - måske aldrig.

Troværdigheden blegner
Med baggrund i ovenstående historie kan man ikke fortænke, at en stor del af Blovstrød-borgerne er meget skuffede og føler sig ført bag lyset af kommunen - og der må være en række politikere, som ikke helt har forstået konsekvenserne af, hvad man løbende har besluttet. 

Vi er opmærksom på, at økonomiudvalget har møde nu på tirsdag, den 13. marts, og bl.a. skal behandle denne sag. Man må så håbe, at udvalget i det mindste finder penge til granitkantstenene, så byrådet kan sige 'ja' til denne del af den rigtige løsning.

Med venlig hilsen
Alt Om Blovstrød