Søndagshøjmessen –dens historie og teologi

Professor i dogmatik Bent Flemming Nielsen holder foredrag om søndagens gudstjeneste. 

Professor i dogmatik, Bent Flemming Nielsen, holder foredrag om søndagens gudstjeneste.

Professor i dogmatik, Bent Flemming Nielsen, holder foredrag om søndagens gudstjeneste.

FOREDRAG  Torsdag, den 22. marts kl. 19:00 holder professor i dogmatik, Bent Flemming Nielsen, foredrag om søndagens gudstjeneste, der har rødder helt tilbage til nytestamentelig tid.

Den nuværende gudstjenesteform bærer traditioner både fra kirkens første århundreder og fra reformationstiden i sig. I en ganske almindelig søndagshøjmesse finder vi spor af århundreders brug, — spor, som er slebet til gennem tusinder og atter tusinder af menneskers deltagelse. Men hvodan er historien bag gudstjenesten, og hvordan forholder det sig med de enkelte led?

Hvornår opstod de faste tekstlæsninger, hvad er salmernes rolle, hvad med dåb og nadver? Hvad er traditionen bag disse led? Foredraget vil belyse den historiske og teologiske baggrund bag nogle af disse traditioner. Vi begynder med en kort andagt i kirken og fortsætter derefter med foredrag i sognegården.