'Seniorråd' er det nye navn for det tidligere 'Ældreråd'

"Det nye navn giver et mere moderne og lettere indtryk” siger rådsformand Kjel Bording Johansen.

I forbindelse med kommunevalget var der også valg til Ældrerådet, som nu har skiftet navn til     'Allerød Kommunes Seniorråd' - eller i daglig tale 'Seniorrådet'.   Arkivfoto: AOB

I forbindelse med kommunevalget var der også valg til Ældrerådet, som nu har skiftet navn til   'Allerød Kommunes Seniorråd' - eller i daglig tale 'Seniorrådet'. Arkivfoto: AOB

SENIORRÅD  I forbindelse med Ældrerådets konstituering sidste år drøftede bestyrelsesmedlemmerne, om det var på tide at ændre navn til Seniorråd. Det var der stemning for, og derfor er det nye navn blevet indarbejdet i de nye vedtægter, som byrådet netop har godkendt.

Moderne og lettere indtryk
Rådets nye formand, Kjel Bording Johansen, siger: "Jeg mener, at Seniorråd giver et mere moderne og lettere indtryk og er et godt navn. Samtidig er der tydelighed om, at rådet ikke er identisk med Ældre Sagen, som jo også er aktive i Allerød. Det vil være hensigtsmæssigt i kommunikationen fremadrettet. Formanden er samtidig glad for, at byrådet har godkendt de nye vedtægter og dermed det nye navn.

"Vores funktion er uændret, og Seniorrådet ser frem til et konstruktivt og givtigt samarbejde i den indeværende periode. For Allerødborgerne generelt og i særdeleshed for seniorerne i byen," siger Kjel Bording Johansen.

Kommunen ser Seniorrådet som et stort aktiv.
Borgmester Karsten Längerich siger: "Byrådet er glad for det gode og konstruktive samarbejde med Seniorrådet. Vi oplever et fantastisk engagement fra rådets medlemmer, hvilket er til glæde for de ældre i Allerød."

Partipolitisk neutral
Allerød Seniorråd er valgt for perioden 2018-2021 og består af ni medlemmer. Rådet medvirker blandt andet aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik, ligesom det høres i alle forhold vedrørende ældre i kommunen. Seniorrådet er partipolitisk neutral og uafhængigt af alle organisationer og foreninger.