Tommelfingeren blev vendt nedad til Kongevejs-renoveringen

Byrådet: Der bliver ikke tale om at at gøre renoveringen af Kongevejen ordentlig færdig.  

Byrådet besluttede i går, at på den østlige side af Kongevejen skal de gamle forvitrede kantsten bevares. Der er pt. over 120 forvitrede kantsten, hvoraf man - i følge 'Teknik og Drift' - kun vil udskifte   enkelte meget medtagne sten.   Foto: AOB

Byrådet besluttede i går, at på den østlige side af Kongevejen skal de gamle forvitrede kantsten bevares. Der er pt. over 120 forvitrede kantsten, hvoraf man - i følge 'Teknik og Drift' - kun vil udskifte enkelte meget medtagne sten. Foto: AOB

AFGØRELSE  I går, torsdag, var der byrådsmøde, hvor bl.a. renoveringen af Kongevejens anden etape endnu engang kom på dagsordenen. Her besluttede et flertal, at man ikke ville bevillige ekstra penge for at gøre Kongevejen ordentlig færdig. 

Byrådsmedlemmerne skulle tage stilling til, om der skulle afsættes 450.000 kr. - finansieret af Trafikpuljen - til færdigrenoveringen af Kongevejen på strækningen fra Sortemosevej til Sjælsø Allé, således at også kantstenene på østsiden blev udført i granitsten til erstatning for de gamle forvitrede betonkantsten. 

5 byrådsmedlemmer stemte for en ekstrabevilling. I mod stemte 16 medlemmer. Dermed må man således konkludere, at der kun bliver tale om en 'delvis renovering' af Kongevejens 2. etape. Foto: AOB

5 byrådsmedlemmer stemte for en ekstrabevilling. I mod stemte 16 medlemmer. Dermed må man således konkludere, at der kun bliver tale om en 'delvis renovering' af Kongevejens 2. etape. Foto: AOB

Forslag til besparelse
AOB foreslår: Når man nu har besluttet ikke at ville røre ved de gamle betonkantsten på østsiden af Kongevejen, så burde man heller ikke gøre noget ved fortovet og cykelstien på samme side, før man på et tidspunkt får afsat penge til en granitkantsten - måske om 3 år, hvor selve vejbanen skal asfalteres.

Østsiden af Kongevejens fortov og cykelsti har det generelt fint på det meste af strækningen og kan lige så godt vente med at blive renoveret til betonkantstenene forhåbentlig om nogle år bliver udskiftet. Foto: AOB

Østsiden af Kongevejens fortov og cykelsti har det generelt fint på det meste af strækningen og kan lige så godt vente med at blive renoveret til betonkantstenene forhåbentlig om nogle år bliver udskiftet. Foto: AOB