Asfaltering for 8 millioner - men Kongevejen må vente

Det er meget begrænsede områder, der er planlagt udført i Blovstrød.

Der skal renoveres veje, cykelstier og fortove for godt otte millioner kroner i Allerød i år. Men kun meget lidt i Blovstrød. Således bliver kørebanerne på Kongevejens 2. etape ikke asfalteret - det sker tidligst i 2021. Foto: AOB

Der skal renoveres veje, cykelstier og fortove for godt otte millioner kroner i Allerød i år. Men kun meget lidt i Blovstrød. Således bliver kørebanerne på Kongevejens 2. etape ikke asfalteret - det sker tidligst i 2021. Foto: AOB

ASFALTARBEJDE  Der bliver trængsel på vejene i Allerød det kommende år, og bilister og cyklister kan se frem til at skulle dele visse veje med asfaltmaskiner og vejarbejdere. Der er nemlig masser af nyistandsatte veje og fortove på vej i kommunen, der forventer at bruge godt otte millioner kroner på projektet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis og uddyber bl.a.:

Pengene kommer fra belægningspuljen, og i 2018 er der dog kun planlagt meget begrænsede områder i Blovstrød:

  • Langs Kongevejen fra Nymøllevej til kommunegrænsen mod Hillerød skal cykelstierne i begge siderne af vejen renoveres. Det er i alt en strækning på 4.600 meter.
  • Langs Blovstrød Alle bliver der i begge retninger af cykelstien lagt ny asfalt. Det sker i alt på 1.370 meter.
  • Kun et enkelt sted i Blovstrød laves der asfaltfortove. Det gælder på Østervang fra nummer 1 til 35 samt 2 til 44. 

Alt arbejde er en del af en 4-årig kontrakt om asfaltarbejder, som Allerød Kommune indgik i marts måned sidste år. Og som det fremgår bliver kørebanerne på Kongevejen ved renoveringen af 2. etape ikke asfalteret - det vi tidligst ske i 2021. 

Der er i budgettet for i år afsat 8,3 millioner kroner til belægningspuljen, og de planlagte arbejder beløber sig i alt til 8,2 millioner kroner. Det betyder, at budgettet er fuldt disponeret, og da opgaverne afregnes efter det faktiske forbrug, kan det ske, at enkelte opgaver må udskydes til 2019.