Blovstrød idrætsforenings generalforsamling

I sidste uge afholdte Blovstrød Idrætforening den ordinære generalforsamling i Sportscaféen. Vi bringer her referatet af mødet.

Udbygningen af Blovstrød med er større antal nye boliger i de kommende år, vil give behov udbygning af faciliteterne på Blovstrød Idrætsanlæg, og det kunne bl. a. være i form af: -Lokaler til foreningsfitness. -Flere baner til fodbold, muligvis vil behovet mest være i form af baner til 5- og 7-mands fodbold. -Faciliteter til parkour, rulleskøjter, BMX-cykelbane.

Udbygningen af Blovstrød med er større antal nye boliger i de kommende år, vil give behov udbygning af faciliteterne på Blovstrød Idrætsanlæg, og det kunne bl. a. være i form af:
-Lokaler til foreningsfitness.
-Flere baner til fodbold, muligvis vil behovet mest være i form af baner til 5- og 7-mands fodbold.
-Faciliteter til parkour, rulleskøjter, BMX-cykelbane.

GENERALFORSAMLING  Den 7. marts afholdte Blovstrød Idrætforening den ordinære generalforsamling i Sportscaféen.

Vibeke Laumann Hartlev blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet med annonce i Allerød Nyt den 16. januar 2018, og dermed var varslingsfristen på 21 dage overholdt og generalforsamlingen var hermed beslutningsdygtig.

Beretningerne:

Hovedafdelingen
Formanden, Poul Møller Hansen, aflagde beretning for hovedforeningen:

50 års jubilæum
Den 6. november 2017 havde Blovstrød Idrætsforenings 50 års jubilæum:
Det fejrede vi lørdag den 4. november 2017 med reception i Sportscaféen, aktiviteter i hallen for børn og unge med tumlebane, familiefemkamp, futsal og nathåndbold. I klublokalet blev der lavet e-sport, og der var børn og unge, der havde en god på Blovstrød Idrætsanlæg.
Der blev givet tilskud til nævnte aktivitet fra Allerød Kommune ved Kultur-og Idrætsudvalget.

Børneidrætten
Der har i den forløbne sæson været afholdt 5 gange børneidræt, og tilslutningen har været tilfredsstillende. Der er fra 'Fonden for Sjællandske Medier A/S / DAGBLADET' og 'Næstved Tidende Fonden' og 'Holbæk Amts Venstrebladets Støttefond af 1984' givet et tilskud på 8.000 kr. til nye rekvisitter til denne aktivitet.

Allerød Ungdomsfond
Allerød Ungdomsfond er - som tidligere nævnt - blevet nedlagt, og fondskapitalen er frigivet til anvendelse indenfor de i fundatsen for fonden angivne formål, som er følgende:
-Leder- og unglederpriser til ledere, som har ydet en fortjenstfuld og ulønnet indsats i foreningerne.
-Priser for fornemme sportslige resultater.

Årets prisoverrækkelse blev i aftes afviklet i Borgerportalen på Rådhuset.

Der kan ansøges om tilskud til følgende formål:
-Uddannelse af ledere
-Tilskud til rejser.
Ansøgningerne sendes til AIU v/Dorte Paludan

Unglederuddannelse
Allerød Idræts Union har i samarbejde med DGI-Nordsjælland afholdt unglederkursus. Dette vil blive gentaget i 2018.

Fra Blovstrød Idrætsforening skal vi opfordre afdelingerne til sende unge hjælpetrænere og lederspirer med på dette kursus. Vi har en gammel beslutning om at betale kursusafgiften for tilmeldte, som gennemfører kurset.

Kursusaktiviteter
Idrætsrådet Hovedstaden tilbyder en række gratis kursus på idrætsområdet, og har vi ønsker til kursus skal vi annoncere vores ønsker.

Allerød Idræts Union afholder repræsentantskabsmøde den 24. maj. Mødet afholdes i Lyngehallerne.

Allerød Idræts Unions prioriteringsliste er en dynamiske liste, og vi skal i Blovstrød Idrætsforening være opmærksomme på at få vores ønsker med på listen.

Kultur- og Idrætsudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget har efter valget fået følgende medlemmer: Formand Viggo Janum (E). Theodore Gbouable (A), Merete Them Kjølholm (B), Axel Nielsen (C) og Esben Buchwald (V) er medlemmer, der for fleres vedkommende har deres gang og i godt kendskab til idrætsforeningerne i Allerød Kommune.

'Allerød på kryds og tværs'
I regi af Fritidsnævnet er en arbejdsgruppe i gang med planlægning af 'Allerød på X og Tværs 2018' en kulturfest i Allerød Kommune der afvikles i dagene den18. til 26. august. Begyndende med Aktiv Fritid på M. D. Madsensvej og afsluttes med Lynge Byfest og Kræmmermarked. Der vil i perioden blive en række arrangementer rundt i hele Allerød Kommune.

Blovstrød Idrætsforening deltager med tumlebane for mindre børn søndag den 19. august.

Blovstrød Idrætsanlæg
Jan Irling har afløst Ole Hillestrøm som servicemedarbejder på Blovstrød Idrætsanlæg.
-Der er lagt nyt tag på hallen.
-Der er kommet nyt lysanlæg i hallen, og det er der ikke alle brugere, som er tilfreds med.
-Der kommet ny belysning på P-plads, bag hallen og ud til fodboldbanerne.
-Gangen ud til klublokalet er renoveret.

På mandag har vi møde i Brugerrådet for Blovstrød Idrætsanlæg, her vil vi bl. a. drøfte følgende emner:
-Rengøringen, som ikke lever op til brugernes ønsker, og spørgsmålet er om kommunen har sparet for meget, eller vi ikke får det, der er betalt for.
-Badevandstemperaturen volder fortsat problemer.
-Problemer med adgang, brugere mødes af låste døre til hallen og omklædningsrum.
-Den nye udgave af 'Service i samspil', hvor stadig flere opgaver på anlæggene lægges ud til brugerne.
-Rådighedsbeløbet for Blovstrød Idrætsanlæg er i 2018 på 25.000 kr., og der er følgende forslag til anvendelse:
-Renovering af glashuset på tennisbanerne.
-Projektor og lyd i klublokalet
-Pokalskabe

Efter en noget træls periode, med reparation af dræn, ser det nu ud til, at de nye græsfodboldbaner har et veletableret græsdække.

I rapporten fra 'Brugerrådet for Blovstrød Idrætsanlæg' har vi skrevet følgende vedr. ønsker til udvikling af anlægget:
-I forbindelse med udbygningen af Blovstrødhallen blev det kun til halv terrasse, det ønskes gjort til en hel terrasse.
-Udbygningen af Blovstrød med er større antal nye boliger i de kommende år, vil give behov udbygning af faciliteterne på Blovstrød Idrætsanlæg, og det kunne bl. a. være i form af:
-Lokaler til foreningsfitness.
-Flere baner til fodbold, muligvis vil behovet mest være i form af baner til 5- og 7-mands fodbold.
-Faciliteter til parkour, rulleskøjter, BMX-cykelbane.
-Ligeledes ønsker vi fortsat at der rettes op på nogle af de fejl, der lavet ved udbygningen af hallen, herunder at foldevæggen i klublokalet bliver fjernet, da den med den størrelse klublokalet endte med at få, er både uanvendelig og til gene for brugerne af lokalet.

Udvikling af Blovstrød Idrætsforening
Da Blovstrød i de kommende år bliver udbygget med mange nye boliger vil dette - alt andet lige - øge medlemsgrundlaget for Blovstrød Idrætsforening.
Hvordan imødekommer vi de nye borgeres ønsker til at kunne dyrke idræt?

For at forberede os på fremtiden gennemfører vi et foreningsudviklingsforløb i samarbejde med DGI Nordsjælland med opstart her den 13. marts, og dette betales af tilskud fra 'Fonden for Sjællandske Medier A/S / DAGBLADET' og 'Næstved Tidende Fonden' og 'Holbæk Amts Venstrebladets Støttefond af 1984'.

Til sidst en tak til de mange frivillige, der er med til at gøre Blovstrød Idrætsforening til et godt sted at dyrke idræt. 
 

Beretninger fra underafdelingerne lød således:
Fodbold
År 2017 i Blovstrød Idrætsforenings Fodboldafdeling deltog i årets løb i en række stævner, herunder Carl Ras Cup, Pinse Cup og Sommerland Sjælland Cup. Derud over blev der i september holdt sommerarrangement med fodbold, hoppepude, Fifa Fodbold turnering, fællesspisning og overnatning i klubhuset.

Fodboldafdelingen står over for en række udfordringer, herunder små årgange (Skolen har problemer med samle børn nok til to klasser), men med en rokade i sommerferien hvor 1. og 2. klasserne træner sammen og 0. klasserne træner sammen med maxibørnene/børnehavebørnene har stabiliseret antallet af spillere til træning, og det til stor glæde for både trænere og spillere. Blovstrød er en lille by med få unge mennesker.
Vores ældste hold livede helt op i 2017 og nu synes en samlet enhed med spillere omkring 10- 12 år at være rimelig fasttømret.

Vi skulle i gang med den nye fodbold år, et år hvor det skulle vise sig at være svært for både træner og ledere omkring vores herresenior hold. Et er, at vi rykkede ned fra serie 2, men om vi havde et første hold stod lidt hen i det uvisse, men vi tog kampen op og fik afviklet efterårssæsonen, hvor vi godt nok ligger nummer sidst, men med en stor tilgang af spillere ude fra og med en gejst og lyst til fodbold sammen. Dette gør at vi ser optimistisk frem til det nye år. I den såkaldte gammel mands afdeling, som tæller et 11 mand`s veteran og et 8 mands super veteran hold, og her er tempoet næsten det samme som på vores senior hold.

Håndbold
Less is more kan man godt betegne Blovstrød Håndbold Forening. Vi er en lille solid klub, med få – men stærke – tilbud til vores medlemmer. Håndboldafdelingen består af U12-holdet, drenge fordelt på tre årgange 2005-2007. Motorik og BoldTM , som er et tilbud til børn med motoriske udviklingsforsinkelser, går nu ind i sit 8. år. Vores outdoor-fitness-tilbud ’ACT’ havde 5-årsjubilæum i sommer – og er ’still going strong’. Udover talstærkt fremmøde hver uge har vi en stærk holdånd og masser af sjov.

Medlemstallet har været stabilt fra 2016 til 2017, helt præcist en tilvækst på to medlemmer. Vi har mistet nogle af vores herre senior-spillere, som har spillet på holdfællesskabet med Lynge. Men hvad vi tabte på karrusellerne, vandt vi på gyngerne, særligt ACT og U12 har fået flere medlemmer. Det står efterhånden lysende klart for os og de to andre håndboldklubber i kommunen, at et tættere samarbejde er vejen frem i Allerød. Vi er derfor ved at igangsætte en proces om et styrket samarbejde mellem klubberne, som på sigt kan føre til en egentlig sammenlægning af de tre klubber.

Tennis
Vi har haft et travlt år med flere aktiviteter for at holde medlemstallet. Det er lykkedes så godt, at der er en lille fremgang. Det er sket i samarbejde med DGI, som vi har en 3-årig vækstaftale med. Nu håber vi meget på alle de nye beboere der kommer i forbindelse med udbygningen af Blovstrød, og at der samtidig arbejdes på den ny tennishal, som nu kommer ved Allerød Tennisklubs anlæg. Den glæder vi os meget til, det kommer til at betyde mulighed mange flere timer til indendørs tennis hele vinteren. Desuden har vi arbejdet på at skaffe penge til renovering af vores klubhus 'Glashuset'. Det trænger meget og vi vil gerne at det er pænt, når nu der forhåbentlig kommer flere nye medlemmer.

Blovstrød Løverne
Blovstrød Løverne har fået ny formand, Vibeke Laumann Hartlev, der har været medlem af foreningen i mange år.
I løbedisciplinerne gør ”Løverne” rigtig godt, og her er det Anna Emilie Møller, som gør det fantastisk godt, og foruden hende er der en lang række talentfulde unge løbere i klubben. Medlemstallet er knapt 1.000.

Badminton
Badminton har fremgang i medlemstallet og medlemmernes gennemsnitsalder er faldende.

Gymnastik
Gymnastik har stabilt medlemstal på knapt 400, og aktiviteterne er tilpasset medlemmenes ønsker/behov, lokaleadgang og instruktører.

Regnskabet
Efterfølgende fremlagde kassereren det revideret regnskab.

Regnskabet for 2017 viste et underskud på 7.919,- kr., og det vurderedes til meget tilfredsstillende, i et år hvor man fejrede foreningens 50 års jubilæum.

BIF egenkapital var pr. 31. december 2017 på 100.907,- kr.

Forslag
Mht. punktet 'behandling af indkomne forslag', så var der ikke indkommet nogen forslag.

Valg af bestyrelsen:
Poul Møller Hansen blev genvalgt til formandsposten. Der var også genvalg til sekretær Helle Petersen. Erling Petersen blev genvalgt til posten som bestyrelses-supleant, Jørgen Sørensen opnåede genvalg som revisorsuppleant, og der var genvalg til Poul Møller Hansens som foreningens repræsentant i Allerød Idræts Union.

Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under dette punkt.