Hvad sagde økonomiudvalget ‘ja’ til?

Blev økonomiudvalget i sin tid vildledt af det forelagte tegningsmateriale?

En blandet landhandel... Foto: AOB

En blandet landhandel... Foto: AOB

FORKLARING  I fortsættelse af AOBs åbne brev til vor borgmester Karsten Längerich i går (LÆS HER), er her måske en forklaring på, hvorfor renoveringen af Kongevejens 2. etape er gået skævt mht. kantstensløsningen.

Da Økonomiudvalgets og byrådets medlemmer i sin tid accepterede, at man skar voldsomt ned på bevillingen til renoveringen af Kongevejens 2. etape, var man givetvis ikke klar over, at man samtidig sagde ja til at have forskellige kantstensløsninger ved at beholde de gamle forvitrede betonkantsten på østsiden af vejen, mens man opsatte nye granitkantsten på vestsiden. 

Tegningerne viser granitsten
Som det netop fremhæves af Teknik og Drifts bilagsnotat, kunne man af de bilagte tegninger fra NIRAS i sin tid se, hvad materialevalget ville blive ved de to løsninger. Af tegningerne fremgår det tydeligt, at det var de skarpkantede granitkantsten man ville anvende i begge tilfælde - og ikke de skrå eksisterende betonkantsten. Omfanget af granitkantstenen var reduceret ved den skrabede løsning, men det var den samme type skarpkantede granitsten der var vist, som der var foreslået ved det ‘dyre’ forslag.

kantsten(5)**.jpg

Vildledt af tegninger
Der er derfor sikkert en del af medlemmerne, som er blevet vildledt af tegningerne og har troet, at det man godkendte trods alt var granitkantsten, som der også var anvendt ved første etape - blot i et mindre omfang.

En tålelig løsning
Der er nu en reel mulighed for at rette op på dette forhold ved at give en ekstrabevilling, så Kongevejen bare får en tålelig løsning. Det afgøres i første omgang i morgen ved Økonomiudvalgsmødet.