Der mangler fire træer!

I rækken af de mange platantræer langs Kongevejen mangler der lige de sidste fire.

Som det ses på fotoet, mangler der fire platantræer, for at gøre rækken helt færdig - mon der ikke er råd til det? Foto: AOB

Som det ses på fotoet, mangler der fire platantræer, for at gøre rækken helt færdig - mon der ikke er råd til det? Foto: AOB

MANGLER  Når man specielt kommer fra Sjælsø Allé for at køre ud på Kongevejen, undrer man sig over, at der lige mangler de sidste 4-5 træer for at gøre hele rækken af platan-træerne færdig. Det mest beklagelige er, at der ikke er sat nogen penge eller tidshorisont af for udførelsen af Kongevejens sidste 3. renoveringsetape. Så hullet i trækken vil måske stå og grine i mange år - ja, måske altid. 

'Teknik og Drift' oplyser til AOB: 
"Med hensyn til de manglende patantræer, forholder det sig sådan, at entreprisegrænsen for etape to lå dér, hvor trærækken slutter. Om vi har mulighed for at supplere med flere træer, må vi undersøge. Det der specielt er problemet er, at netop dér, hvor træerne skal stå, er der nedlagt et TDC- og et Telia-kablel, som derfor må flyttes for at give plads til træerne i jorden," siger ingeniør Niels Clemens Nordvig.