Blovstrød Tennisklub ønsker at kommunen overtager driften af klubhuset

Klubhuset er opført af klubben på kommunens areal for ca. 30 år siden.

Ved bl.a. den årlige standerhejsning mødes klubbens medlemmer i klubhuset, 'Glashuset', som er placeret mellem de fire tennisbaner. Arkivfoto: AOB

Ved bl.a. den årlige standerhejsning mødes klubbens medlemmer i klubhuset, 'Glashuset', som er placeret mellem de fire tennisbaner. Arkivfoto: AOB

GLASHUSET  Blovstrød Tennisklub (BTK) har fremsendt ansøgning om, at kommunen overtager deres klubhus og forestår de nødvendige udbedringer og den fremtidige vedligehold. Klubben vil selv forestå renholdelsen. Der er tale om en uopvarmet og ikke isoleret bygning på ca. 35 m2, med siddepladser og køkkenbord med håndvask.

I ansøgningen skriver BTK bl.a.:
Der er tre tennisklubber i kommunen, og Lynge og Allerød Tennisklub har begge faciliteter, der ejes og drives af kommunen.

Glashuset bruges som det naturlige samlingspunkt, når der sker noget i klubben. Det være sig vores standerhejsning eller turneringer. Vi har flere interne turneringer, men også besøg af andre klubber fra nærområdet - herunder både Allerød og Lynge. Hver gang samles vi inden starten i Glashuset og spiser lidt morgenmad. Det er en hyggelig måde at starte kampene på. 

Afgøres på mandag
Ansøgningen skal behandles nu på mandag, den 5. februar af Kultur- og Idrætsudvalget og i dagsordenen står anført 2 forslag:

Forslag 1: 
Allerød Kommune overtager ikke Blovstrøds Tennisklubs faciliteter, idet det vurderes, at der ikke er behov for at kommunen overtager klubbens faciliteter, da klubben har adgang til hallens faciliteter.

Forslag 2: 
Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byrådet, at Forvaltningen gennemgår bygningen for en nærmere vurdering af omkostninger i forbindelse med en evt. overtagelse. 

Administrationens forslag:
Forvaltningen anbefaler forslag 1.