Kan Høvelte blive et tog-knudepunkt?

Kun med opgradering af Høvelte Trinbræt vil der være mulighed for at skabe jernbaneforbindelse mellem mellem Nordbanen og Farumbanen. Men er det muligt?

Et stort flertal gik ind for et forslag om at åbne muligheden for en opnormering af Høvelte Trinbræt til en egentlig station. Foto: Jernbanen.dk

Et stort flertal gik ind for et forslag om at åbne muligheden for en opnormering af Høvelte Trinbræt til en egentlig station. Foto: Jernbanen.dk

TOGKNUDEPUNKT  Det mundede ud i en nærmest ideologisk diskussion mellem to fløje, da byrådet på sit seneste møde indstillede forslag til høringssvar omkring fremtidens togtrafik. Det skriver Frederiksborg Amts Avis og uddyber sagen:

Et stort flertal gik ind for et forslag om at åbne mulighed for en opnormering af Høvelte Trinbræt til en egentlig station. Et meget langsigtet projekt og en fra Allerød fremsat tilføjelse til Statens Trafikplan for banetrafik 2017-2032.

Kun med opgradering af Høvelte Trinbræt vil der være mulighed for at skabe jernbaneforbindelse mellem mellem Nordbanen og Farumbanen. Det vil øge passagerkapaciteten og skabe fleksibilitet for passagerne. Det vil også - som det hedder i sagsbeskrivelsen - understøtte den igangværende udvikling af Blovstrød-området. Udover at det vil øge adgangen for brugere af den kollektive trafik til det nye Supersygehus syd for Hillerød.

Rasmus Keis Neerbek fra Enhedslisten gik imod tanken, idet han foran sig så et forsøg på ophæve fredningen af området ved Høvelte - inklusive kasernen - tilføjet formentlig en del byggeri.

De konservative byrådsmedlemmer Jørgen Johansen og Martin Wolffbrandt afviste med den begrundelse, at en kommune jo ikke kan fjerne en fredning, og at det i stedet handler om at se potentielle udviklings-muligheder i kommunen. Og partifællen Erik Lund tilføjede, at Enhedslisten i Regionsrådet var positivt stemt, og at kasernen ikke de næste 50 år ville være i fare for at blive nedlagt.

"Og selvfølgelig skal vi overholde alle love og regler. Det er ikke det, som det handler om, men om at se muligheder frem for begrænsninger," sagde Jørgen Johansen.

Dansk Naturfredningsforenings bemærkninger
I forbindelse med en tidligere AOB-artikel om sagen gør formanden for Dansk Naturfrednings-forening/Allerød, Marianne Engberg, opmærksom på, at Natur og Miljøklage-nævnets afslag på at ændre status fra sommerhus-status til helårsbeboelse af en tidligere teglværksarbejderbolig i det aktuelle område. Både kommunen og nævnet gav afslag på ansøgning i 2014 med den begrundelse, at man bør undgå byfortætning, og at man skal sikre det smukke landskab samt respektere fredningerne. Det er lige præcist det kommunen nu vil ændre.

Marianne Engberg siger videre: "En station ved Høvelte trinbræt og en evt. bane til Farum Station er for mig at se ikke mulig, idet den så skal gå gennem Farum by, og er der behov for en sådan linie? Dertil kommer, at det ikke er et kommunalt anliggende at udføre jernbaner - men det er folketinget, der beslutter, om der skal etableres en ny jernbane."

Marianne Engberg slutter: "Nævnets afslag kan ikke indbringes for anden myndighed, og min antagelse er, at man i forvaltningen helt har glemt denne sag."