Fibernet til Kattehale og Høvelte

Hele Kattehale- og Høvelte-området får nu fibernet og dermed adgang til hurtigt internet - og det sker allerede i år.

Der skal graves og skydes fibernet ind til alle husstandene, og der skal teknikere på besøg og montere stik, homebokse m.m. - men planen siger, at allerede i år vil alle få fibernetadgang. Foto: AOB

Der skal graves og skydes fibernet ind til alle husstandene, og der skal teknikere på besøg og montere stik, homebokse m.m. - men planen siger, at allerede i år vil alle få fibernetadgang. Foto: AOB

FIBERNET  For 12 år siden fik Blovstrød - som de først i Danmark - udlagt fibernet til alle beboere i byen, hvor bl.a. Kattehale- og Høvelte-området måtte kigge langt efter denne fremtidsløsning og nøjes med en ufattelig langsom internetforbindelse.

Men det bliver der nu rådet bod på, og allerede inden udgangen af i år vil der ifølge planen kunne etableres fibernet i hele dette området.

Under 5 Mbit
En ufattelig langsomt internetforbindelse på under 5 Mbit gennem telefonledninger og et svigtende mobilt internet var årsagen til, at en initiativgruppe med Martin Kremmer i spidsen dannede Kattehale Fibernetlaug. I august sidste år undersøgte lauget muligheden for at søge statens bredbåndspulje om tilskud. Man skrev rundt til alle husstande i området og fik indsamlet fuldmagter til at gå videre med sagen.

I alt 68 husstande er nu kommet med i ordningen, og gruppen fik 100% tilslutning fra husstandene på Kattehalevej, Vestre Teglværksvej, Lerbjergstien, Falkenhøjvej, Hyrebakken i Furesø Kommune, samt Sandersvej og dele af Hesselgårdsvej i Høvelte. Det vil sige, at det meste af Høvelte Vandværks geografiske område.

Med den store opbakning øgedes chancerne for at komme med i 'pointspillet' hos Energistyrelsen, og det gav bonus i form af et positivt svar her i december måned.

Informationsmøde
På et informationsmøde i torsdags på Kirkehavegård mødte ikke færre end 43 interessenter op og fik en grundig orientering, dels af initiativgruppen bag Kattehale Fibernet, dels af Mads Dudek fra YouSee, hvis projektafdeling skal stå for den praktiske implementering.

Der skal graves og skydes fibernet ind til alle husstandene, og der skal teknikere på besøg og montere stik, homebokse m.m. Alle forpligter sig til en løsning, der giver mindst 50 MB, som er rigeligt for de fleste. Men hvis behovet bliver større, er det teknisk muligt at opgradere på et senere tidspunkt.

Mange fik svar på deres spørgsmål om økonomi, om kompatibilitet med allerede eksisterende løsninger og om det praktiske arbejde og mulige gener.

Forsamlingen udtrykte meget stor ros til fibernet-lauget, og Niels Kirkegaard, Hesselgårdsvej siger til AOB: "Som lodsejer i landområdet er jeg taknemmelig for, at ildsjæle påtog sig besværet som tovholdere, tænkte strategisk og fik bevillingen hjem. Der er ydet en kæmpe indsats for at få samlet alle husstande, som dermed får samme internetadgang som brugere i byerne."