Kongevejsskolen lever videre

Et stort flertal i Allerød Byråd gav grønt lys til, at skolen hører organisatorisk under Kratbjergskolen fra 1. august.

Kongevejsskolen, der er et kommunalt alternativt folkeskoletilbud, forbliver på den nuværende adresse og med samme målgruppe og samme skoleleder. Foto fra skolens hjemmeside

Kongevejsskolen, der er et kommunalt alternativt folkeskoletilbud, forbliver på den nuværende adresse og med samme målgruppe og samme skoleleder. Foto fra skolens hjemmeside

NEDLÆGNING  Kongevejsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2018 men bliver en afdeling på Kratbjergskolen. Det har et flertal i både Børne- og Skoleudvalget og i Økonomiudvalget indstillet til byrådet, som behandlede sagen i torsdags, hvor et stort flertal gav grønt lys til, at skolen fremover skal være en afdeling på Kratbjergskolen. 

Samme målgruppe og samme skoleleder
Det sker efter et længere forløb, hvori forslaget var til høring i otte uger med 10 høringssvar som resultat. Herimellem var et fra Kongevejsskolens bestyrelse, der stillede fem betingelser for at kunne godkende forslaget.

Kongevejsskolen, der er et kommunalt alternativt folkeskoletilbud til unge fra 13-17 år med lige nu 23 elever i 7.-9. klasse, forbliver på den nuværende adresse og med samme målgruppe og samme skoleleder.

Møde med forvaltningen
Forandringen bliver ifølge skoleleder Morten Winther Bothe ikke så stor. Alligevel har skolebestyrelsen indbudt forvaltningen til møde omkring det punkt eller den garanti, som ikke er gledet igennem det kommunale beslutningsforløb. Det handler om, at skolens bestyrelse ønsker, at sammenlægningen ikke får økonomiske konsekvenser for skolens drift. Dette kan ikke garanteres. Mødet afvikles i dag mandag, den 26. februar, hvor forvaltningen vil redegøre for sagen.

Skolelederen er fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden: "Det gælder om at holde niveauet for en skole som vores, der har få elever, og hvor elevtallet kan skifte fra det ene år til det andet. Nu til sommer forlader 14 af vores 23 elever skolen, som så skal fyldes op igen. Vi har fem lærere og tre pædagoger ansat, og hvis elevtallet falder, skal personalet som kompensation ud på de andre skoler og understøtte inklusions-processer," forklarer Morten Winther Bothe.

Skolen har sikret sin eksistens
Han mener hermed, at Kongevejsskolen ved at blive en del af Kratbjergskolen, har sikret sin eksistens.

"Ved at indgå i samarbejdet er der jo også synergi-effekter. Lige nu tager eleverne hos os afgangseksamen i dansk, matematik og engelsk, men fra 2019 kan vi lægge naturfag til, fordi eleverne kan benytte fysiklokalerne på Engholmskolen," fortæller Morten Winther Bothe. Naturfag består af fagene fysik, biologi og geografi.