Ingen afstribninger ved overgangene på Kongevejen

Politiet lægger vægt på, at hvis der skal etableres afstribninger, skal der være tale om et væsentligt antal fodgængere. 

Ved overgangene (her ved Ejnars Sti) kommer der ingen fodgænger-afstribninger. Foto: AOB

Ved overgangene (her ved Ejnars Sti) kommer der ingen fodgænger-afstribninger. Foto: AOB

En af vores læsere, Alex Emil Munkhaus, har tidligere stillet spørgsmålet om det ikke var muligt, at tre overgange på Kongvejen blev udført med hvide afstribninger - LÆS HER

Hertil svarer Ingeniør Niels Clemens Nordvig fra 'Teknik og Drift': "Kommunen kan generelt ikke etablere et fodgængerfelt uden Politiets tilladelse.

Politiet lægger blandt andet vægt på, 1) at der er et væsentligt antal fodgængere, 2) at krydsningen ligger i umiddelbar nærhed af en skole, et plejehjem eller lignende, hvor der skal udvises særlige hensyn over for gående eller, at der er andre specielle forhold."

Betydelige udgifter
Niels Clemens Nordvig siger videre: "En ny fodgængerovergang skal endvidere forsynes med særskilt belysning samt belyste fodgængertavler, og etableringen er dermed - ud over afstribningen - forbundet med ikke ubetydelige udgifter."

Niels Clemens Nordvig fortsætter: "Konkret på Kongevejen er de 2 krydsningsmuligheder (ved Sjælsø Allé) i høj grad anlagt for at cyklister kan krydse sikkert, og fodgængerfelter med afstribinger vil uundgåeligt invitere til at cykle i fodgængerovergangen, hvilket er uheldigt.

Forvaltningen vil på sigt forbedre belysningen på Kongevejen, hvilket vil gøre de krydsende 'trafikanter' mere synlige."

"Fodgængerfelter med afstribinger vil uundgåeligt invitere til at cykle i fodgængerovergangen, hvilket er uheldigt," siger   Niels Clemens Nordvig.   Illustration: AOB

"Fodgængerfelter med afstribinger vil uundgåeligt invitere til at cykle i fodgængerovergangen, hvilket er uheldigt," siger Niels Clemens Nordvig. Illustration: AOB