Velkomstmøde for nye borgere på rådhuset

Lørdag, den 14. april åbner rådhuset for nye tilflyttere til kommunen siden seneste arrangementet for to år siden.

Byrådet deltager ved arrangementet, hvor politikerne fordeler sig på standene i Borgerportalen. Foto: AOB

Byrådet deltager ved arrangementet, hvor politikerne fordeler sig på standene i Borgerportalen. Foto: AOB

ÅBENT RÅDHUS  Den 14. april er der 'Åbent Rådhus' og velkomstmøde for nye borgere i Allerød Kommune fra kl. 13:00 til 15:00.

Målgruppen er dels tilflyttere til kommunen siden seneste arrangementet i april 2016, dels alle øvrige borgere i kommunen, som er interesserede i at se rådhuset og møde byrådet.

Arrangementet planlægges ud fra tre større temaer, som går på tværs af kommunens områder og politiske fagudvalg, og byrådets medlemmer fordeler sig på temastande i Borgerportalen og står for dialogen med de fremmødte borgere.

Efter velkomst - ved borgmester Karsten Längerich - åbnes standene, kunsten på rådhuset vises frem, og musikskolen underholder i rådhusets kantine.

Temaerne på standene bliver 'Kultur og fritid', 'Kernevelfærd og udvikling' og 'By-, bolig- og erhvervsudvikling samt bæredygtighed'.