Skal byrådet behandle forslag fra borgerne?

En borger foreslår, at et bestemt antal underskrifter skal forpligte byrådet til at behandle forslag fra borgerne.

Flere kommuner har prioriteret nærdemokratiet højt og har allerede indført 'borgerforslag'. Foto: AOB

Flere kommuner har prioriteret nærdemokratiet højt og har allerede indført 'borgerforslag'. Foto: AOB

NÆRDEMOKRATI  Allerød-borgeren, Finn Yde-Andersen, har stillet et forslag til byrådet: Et bestemt antal underskrifter fra borgerne skal forpligte byrådet til at behandle et forslag.

Forslaget lyder i sin helhed:
"Har byrådet tænkt sig at indføre borgerforslag, så borgerne i Allerød kan bede byrådet om at behandle et forslag?

Flere kommuner, der prioriterer nærdemokrati højt, har allerede indført 'borgerforslag'. Ordningen betyder, at et bestemt antal underskrifter fra borgerne forpligter byrådet til at behandle et forslag."

Forslaget er på byrådets dagsorden nu på torsdag, den 22. februar.