Parkvej-projektet er nu i høring

Byrådet har godkendt et nyt forslag til en lokalplan for 2 dobbelthuse på Parkvej.

Den gamle spejdergrund ved Parkvej skråner stejlt ned mod de eksisterende rækkehuse. Foto: AOB

Den gamle spejdergrund ved Parkvej skråner stejlt ned mod de eksisterende rækkehuse. Foto: AOB

LOKALPLANFORSLAG Allerød Byråd har nu i enighed besluttet at sende et forslag til lokalplan for to dobbelthuse - ved Parkvej i høring.

Lokalplanforslaget erstatter et tidligere udarbejdet forslag for området, der viste to parcelhuse, som havde adgang fra Elmevej. Dette forslag skabte så mange protester (24 indsigelser), at byrådet valgte at trække forslaget tilbage. LÆS HER.

Det nye lokalplanforslag beskriver, at den har til formål at muliggøre opførelsen af to dobbelthuse i én etage med en boligstørrelse på maksimalt 110 m2 og en højde på maksimalt 7 meter. Boligerne opføres som 2 dobbelthuse i stedet for 4 rækkehuse (som tidligere foreslået) for at tage hensyn til naboer og terræn. 

I sagsbeskrivelsen for projektet står der fejlagtigt, at “Mod nord er der givet mulighed for at lave en støttemur, så byggeriet kan laves plant og ligge lidt lavere i landskabet.” Det er ikke mod nord men mod vest (op mod Elmevej), at støttemuren kan placeres. Situationsplan: Allerød Kommune - Tekster: AOB

I sagsbeskrivelsen for projektet står der fejlagtigt, at “Mod nord er der givet mulighed for at lave en støttemur, så byggeriet kan laves plant og ligge lidt lavere i landskabet.” Det er ikke mod nord men mod vest (op mod Elmevej), at støttemuren kan placeres. Situationsplan: Allerød Kommune - Tekster: AOB

Husene er vendt, så der er gavl mod den eksisterende rækkehusbebyggelse mod øst. Der er indsat bestemmelse om, at der ikke må etableres vinduer i denne gavl. Dette for at undgå indbliksgener for rækkehusene.

Pga juleferien er høringsfristen sat til 6 uger. Nu bliver det så spændende om der også denne gang kommer nye indsigelser til dette forslag.