Blovstrød sogns nye menighedsråd

Blovstrød sogn har fået nyt menighedsråd, som nu er blevet konstitueret.

Sidst i november måned var der konstituerende møde i Blovstrød sogns menighedsråd. Arlivfoto: AOB

Sidst i november måned var der konstituerende møde i Blovstrød sogns menighedsråd. Arlivfoto: AOB

Her er det nye menighedsråd: Fra venstre: Konstitueret sognepræst Ole Lyngvåg, Formand: Fillippa Gottlieb, Næstformand: Hanne Hauberg, Kirkeværge: Tage V. Andersen, Kasserer: Tommy S. Petersen, Menigt medlem: Jørgen Jessen og menigt medlem: Paul Reuter Svennesen.

Her er det nye menighedsråd: Fra venstre: Konstitueret sognepræst Ole Lyngvåg, Formand: Fillippa Gottlieb, Næstformand: Hanne Hauberg, Kirkeværge: Tage V. Andersen, Kasserer: Tommy S. Petersen, Menigt medlem: Jørgen Jessen og menigt medlem: Paul Reuter Svennesen.

MENIGHEDSRÅD Den 29. november var der konstituerende møde i Blovstrød sogns menighedsråd. Her blev Fillippa Gottlieb valgt som ny formand. Som næstformand blev Hanne Hauberg valgt. Tage Andersen blev genvalgt som kirkeværge og Tommy S. Petersen som kasserer. Som menigt medlem blev Jørgen Jessen og Paul Reuter Svennesen valgt. I menighedsrådet sidder også konstitueret sognepræst Ole Lyngvåg.

Der er to helt nye ansigter i rådet. Det er den nye formand, Fillippa Gottlieb, som bor i den nye bebyggelse ‘Grønningen’ og menigt medlem, Paul Reuter Svennesen, som bor i ‘Sortemosen’.

Ved rådsmødet blev endvidere følgende valgt:
- Sekretær: Gunhild Fjord.
- Kontaktperson: Hanne Hauberg.
- Bygningskyndig: Marie Louise Johansen.
- Underskriftsberettiget: Fillippa Gottlieb og Tommy S. Petersen.
- Stående udvalg (KKPS-udvalg): Paul Svennesen, Jørgen Jessen, Hanne Hauberg og Ole Lyngvåg.
- Valgbestyrelse og formand herfor: Tommy S. Petersen, Hanne Hauberg og Fillippa Gottlieb (formand).
- Aktivitetsudvalg og formand herfor: Ulla Petersen, Preben Holkjær, Grete Jessen, Vivi Lykking og Ole Lyngvåg (formand).
- Økonomiudvalg: Fillippa Gottlieb, Tage Andersen og Tommy S. Petersen.
- Hjemmesideudvalg: Ole Lyngvåg, Jørgen Jessen og Peter Bastrup.
- Repræsentant til skoletjenesten: Ole Lyngvåg.
- Repræsentant(er) til det fælles aktivitetsudvalg: Ulla Petersen.
- Personaleledelsesudvalg: Ole Lyngvåg, Hanne Hauberg og Tage Andersen.