Nu tegner der sig et billede af svømmehalsudvidelsen

Efter at tagspærene nu er kommet på plads, får man en fornemmelse af dryland-projektets udforming.

Efter at facadesøjlerne og tagspærene nu er kommet på plads ved svømmehallens udvidelse, får man en god fornemmelse af dryland-projektets udforming. Foto: AOB

Efter at facadesøjlerne og tagspærene nu er kommet på plads ved svømmehallens udvidelse, får man en god fornemmelse af dryland-projektets udforming. Foto: AOB

UDVIDELSE Nu tegner der sig et profil af den nye udbygning af Blovstrød Svømmehal. Dryland-uvidelsens tag bliver en forlængelse af det eksisterende tag - dvs at svømmehallens tidligere store glasfacade fjernes, hvorved der ikke fremover kommer mere direkte dagslys ind i svømmehallen. 

Her ser man tydeligt, hvordan den eksisterende tagflade vil blive ført videre ned over dryland-tilbygningen. Foto: AOB

Her ser man tydeligt, hvordan den eksisterende tagflade vil blive ført videre ned over dryland-tilbygningen. Foto: AOB