8 ud af 10 er tilfredse med forholdene for cyklister i Allerød

En cyklistundersøgelse, som kommunen har deltaget i, viser, at vores kommune tilbyder gode forhold for cykelfolket.

Allerød Kommune tilbyder gode forhold for cykelfolket - det mener 81 % af de adspurgte. Arkivfoto: AOB

Allerød Kommune tilbyder gode forhold for cykelfolket - det mener 81 % af de adspurgte. Arkivfoto: AOB

UNDERSØGELSE En national cyklistundersøgelse, som Allerød Kommune har deltaget i sammen med 32 andre kommuner, viser, at kommunen tilbyder gode forhold for cykelfolket – særligt når man taler om et veludbygget stinetværk, som samtidig gør det nemt at komme frem.

Det konkluderer Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Tilfreds formand
Miki Dam Larsen, der er formand for Teknik-, Erhverv,- Plan- og Miljøudvalget, er glad for undersøgelsens resultater, hvor Allerød Kommune generelt fremstår med en god score - lidt over landsgennemsnittet på de fleste parametre.

"Undersøgelsen viser, at 81 pct. af de adspurgte er tilfredse med cykelforholdene i Allerød Kommune, hvor det særligt er omfanget og fremkommeligheden på cykelstinettet, der er tilfredshed med," siger Miki Dam Larsen og pointerer:

"I byrådet har vi et stort politisk fokus på løbende at forbedre forholdene for cyklisterne og samtidig udvide muligheden for at komme frem via cykel i stedet for eksempelvis i bil."

"Det arbejde fortsætter byrådet i det netop vedtagne budget, hvor der også er sat midler af til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed for de svage trafikanter. Kommunen deltager i den nationale undersøgelse for at få en pejling på, hvilken effekt vores arbejde med at forbedre forholdene for cyklisterne. Jeg glæder mig over, at resultatet viser, at der er gode forhold for cyklisterne i Allerød."

Hvad angår trygheden i forhold til andre cyklister og risikoen for trafikuheld, er det i Region Hovedstaden tre ud af fire (76 pct.), der føler sig trygge. Her ligger Allerød lidt højere, idet 82 pct. føler sig trygge i trafikken.

Cyklistundersøgelsen
Den nationale cyklistundersøgelse er udført af Megafon og er gennemført i 2016 og 2018. Formålet med undersøgelsen er at give kommunerne et lettilgængeligt samlet overblik over cyklisternes vurderinger af cykelforholdene. Resultaterne kan bruges til at få viden om, hvilke cykeltiltag kommunen kan iværksætte for at forbedre forholdene for cyklister.