Den korte venstresvingsbane mod Sortemosevej tages op igen

Blovstrødlisten har genoptaget sagen om den korte venstresvingsbane ved T-krydset Kongevejen/Sortemosevej.

Der er stadigvæk problemer med den korte vensrtesvingsbane til Sortemosevej. I myldretiden er der undertiden bilkøer helt fra Circle K. Foto: AOB

Der er stadigvæk problemer med den korte vensrtesvingsbane til Sortemosevej. I myldretiden er der undertiden bilkøer helt fra Circle K. Foto: AOB

KØDANNELSER Erling Petersen fra Blovstrødlisten har i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodet om, at sagen om problemet med den korte venstresvingsbane ved T-krydset Kongevejen/Sortemosevej optages på udvalgets dagsorden.

Erling Petersen påpeger, at det er af meget store gener, at der opstår lange bilkøer ved T-krydset Kongevejen/Sortemosevej. Det vil fremover blot blive endnu mere belastet bl.a. pga. flere tilflyttere på vestsiden af Kongevejen.

“Det blev allerede påpeget i 2013 - da alt stadig var på tegnebrættet - fra borgere i Blovstrød at venstresvingbanen ville være for kort, og der blev på et borgermøde senere lovet af daværende formand for TPU, at man ville vurdere sagen igen,” slutter Erling Petersen.

Ved den korte venstresvingsbane mod Sortemosevej spærrer alle de bilister, som skal til venstre, for de ligeud-kørende, hvilket skaber de lange køer. Foto: AOB

Ved den korte venstresvingsbane mod Sortemosevej spærrer alle de bilister, som skal til venstre, for de ligeud-kørende, hvilket skaber de lange køer. Foto: AOB