Ny lokalplan for dobbelthuse på spejdergrunden

I går behandlede Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget et nyt forslag til en lokalplan for 2 dobbelthuse på Parkvej.

Der foreligger nu den 3. løsning til placeringen af boliger på den tidligere spejdergrund. Situationsplan: Allerød Kommune - Tekster: AOB

Der foreligger nu den 3. løsning til placeringen af boliger på den tidligere spejdergrund. Situationsplan: Allerød Kommune - Tekster: AOB

BEBYGGELSE Byrådet besluttede for næsten 2 år siden at igangsætte en lokalplan for fire rækkehuse på ejendommen Parkvej 27. I dag gælder lokalplan 126 Parkvej-Blovstrød, der er delt i to delområder, hvor delområde 1 ligger i byzone og kan kun anvendes til fælles grønning og fritidsformål.

Baggrunden for at udarbejde lokalplanen var, at en del af den fælles grønning har været brugt til spejderformål for Blackfoot-spejderne i Blovstrød. Der har ligget en spejderhytte, der blev fjernet i forbindelse med at spejderne overtog Blovstrød Stadion, og arealet er derfor blevet ledigt. Det er Allerød Kommune, der ejer arealet og byrådet ønskede, at der skulle bygges fire huse.

Der har tidligere været udarbejdet forslag til en lokalplan for to parcelhuse med adgang fra Elmevej. Men som følge af høringsprocessen med utrolig mange protester (24 indsigelser), valgte byrådet i stedet at få udarbejdet en plan for fire rækkehuse. Dette forslag er dog nu endt med omtalte lokalplan for to dobbelthuse.

Den del, der nu tænkes opført, skal visuelt indgå i sammenhæng med den øvrige rækkehusbebyggelse mod øst. Som det fremgår af forslaget, vil det øvrige areal fortsat være udlagt til rekreativt areal og er omfattet af Lokalplan 126 med en sammenhængende beplantning.

Lokalplanen beskriver, at den har til formål at muliggøre opførelsen af to dobbelthuse i én etage med en boligstørrelse på maksimalt 110 m2 og en højde på maksimalt 7 meter. Boligerne opføres som 2 dobbelthuse i stedet for - som tidligere foreslået - 4 rækkehuse for at tage hensyn til naboer og terræn. 

Som det fremgår af planen, er husene vendt, så der er gavl mod den eksisterende rækkehusbebyggelse mod øst. Der er indsat bestemmelse om, at der ikke må etableres vinduer i denne gavlfacade. Dette for at undgå indbliksgener for rækkehusene.

Mod vest er der givet mulighed for at lave en støttemur, så byggeriet kan udføres plant og ligge lidt lavere i landskabet. Mod nord er angivet en støjvæg.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes via en ny overkørsel fra Parkvej 27 - modsat oprindeligt, hvor der kun var adgang fra Elmevej. LÆS HER

Forslaget blev i går behandlet af Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, og som enstemmigt blev vedtaget. Det skal herefter godkendes i Økonomiudvalget og byrådet, hvorefter det sendes i høring.