Hvordan er stednavnet ‘Blovstrød’ opstået?

En længere redegørelse giver intet endegyldigt svar.

Stednavnet Blovstrød er tidligst overleveret i formen    Blaustruth   , der optræder i en kilde fra 1265. Illustration: AOB

Stednavnet Blovstrød er tidligst overleveret i formen Blaustruth, der optræder i en kilde fra 1265. Illustration: AOB

BLOVSTRØD Fra den netop udsendte bog ‘TrapDanmark: Allerød Kommune’ (LÆS HER) er der en længere redegørelse, over hvordan stednavnet Blovstrød er opstået; men et endegyldigt svar får man desværre ikke:

Stednavnet Blovstrød er tidligst overleveret i formen Blaustruth, der optræder i en kilde fra 1265 (afskrift fra ca. 1497). Senere ses eksempelvis formerne 1370-80 Blawestæruth, 1567 Blausterød og 1688 Bloustred.

Stednavnet er sammensat med det gammeldanske substantiv ruth i betydningen ‘rydning’, som i nordsjællandske stednavne udvikledes til skriftformen rød.

Forledet i Blovstrød er vanskeligt at tolke. Det er tidligere tolket som et sammensat personnavn bestående af farveadjektivet gammeldansk blä, blå eller sort, og mandsnavnet Westi. Da dette ville være helt uden paralleller som forled til et stednavn, må tolkningen anses for usandsynlig. Ud fra en sproglig vurdering er det mere sandsynligt, at forleddet er et sammensat stednavn Bläwist. Forleddet er da ligeledes farveadjektivet blå/sort. Efterleddet er formentlig substantivet gammeldansk wist,’opholdssted’.

Navnet Blovstrød betyder således muligvis ‘rydningen ved Bläwist’. En lokalitet Bläwist, ‘det blå-/sortfarvede opholdssted’, kendes dog ikke.

Der har været spekuleret i en mulig sammensætning med et endnu ældre sønavn Blå, ‘den blåsorte’, der i så fald kunne være et tidligere navn på Blovstrød Mose. Det øvrige stednavnsmateriale i området understøtter imidlertid heller ikke eksistensen af et sådant sønavn.