Borgmester Karsten Längerich orienterer om sagen med asyldrengene

Siden Gribskov lukkede, er der pt. 4 unge, som er indkvarteret på Center Sandholm.

I afdelingen for unge med gadeorienteret adfærd er der pt. 8 indkvarteret på Center Sandholm. Foto: AOB

I afdelingen for unge med gadeorienteret adfærd er der pt. 8 indkvarteret på Center Sandholm. Foto: AOB

Asyldrenge I forbindelse med vores artikel tidligere i dag, om uledsagede børn, som er sendt tilbage til Center Sandholm, har AOB kontaktet borgmester Karsten Längerich for at få en orientering om sagen.

Karsten Längerich oplyser: “Jeg har fra Center Sandholm fået oplyst, at der siden Gribskov lukkede ned samlet er indskrevet 17 unge i den almindelige afdeling, hvoraf der pt. er 4 unge, som er indkvarteret på Center Sandholm. Centret er jo kun modtagecenter, og derfor er der mange, som hurtigt kommer videre og kun er der i kort tid. Jeg inviterede Inger Støjberg på kaffe, da jeg fik besked om, at de blev flyttet til Sandholm, og vi havde en fin drøftelse og aftalte, at holde et nyt møde hvis der kommer et stigende antal.

I afdelingen for unge med gadeorienteret adfærd (UMI´er) er der aktuelt 8 indkvarteret. Denne gruppe har været i Sandholm hele tiden og er ikke flyttet fra Gribskov. Antallet er dog faldet over årene. De har derudover 11 som er registreret, men som er udeblevet. Mit gæt er at de er rejst videre.

Center Sandholm vurderer ikke umiddelbart, at der er sket nogle ændringer i de unges adfærd. De modtager meget lidt skolegang og er generelt svære at holde fast i. De vurderer heller ikke, at der er sket en stigning i kriminaliteten blandt de unge.”

Ingen markant stigning
Karsten Längerich slutter: “Direkte adspurgt om forventningerne til fremtiden, så er der pt. ikke noget som indikerer, at der kommer en markant stigning i den nærmeste fremtid. Antallet af indskrevne er pt. meget lavt, og der er ingen indikationer fra Udlændingestyrelsen om, at dette billede ændrer sig i nærmeste fremtid.

Det er Integrationsministeriet, som bestemmer, hvor flygtninge placeres. Det har vi ingen indflydelse på i kommunerne.”