Har kommunen accepteret, at asyldrenge kommer tilbage til Center Sandholm?

Nu er uledsaget børn igen tilbage til Center Sandholm. Det har straks bevirket en ny indbrudsbølge i bl.a. Blovstrød.

Center Sandholm huser nu igen uledsagede børn, som straks har bevirket, at der opstår flere indbrud i området - bl.a. her i Blovstrød. Foto: AOB

Center Sandholm huser nu igen uledsagede børn, som straks har bevirket, at der opstår flere indbrud i området - bl.a. her i Blovstrød. Foto: AOB

ASYLDRENGE “Fem indbrud sidste lørdag i vores område!” En Blovstrød-borger, Jørgen Damkjær Nielsen, skiver i den anledning til AOB: “En forventelig følge af beslutningen om at lukke den gamle flyvestation Kagerup og flytte de nordafrikanske gadebørn - den 1. november - tilbage til Sandholm igen. Resultatet kunne bl.a. læses i lørdagens Berlinger og artiklen i samme avis i går, tirsdag.” - Læs nedenfor*.

Protesteret vildt og heftigt?
Borgeren fortsætter: “Vores tidlligere borgmester, Jørgen Johansen, fik etableret et samarbejde med politiet - på papiret altså, der havde til formål at reducere utrygheden i vores kommune. Man skulle tro, at tilbageflytningen af de uledsagede børn var forhandlet med vor nye borgmester, Karsten Längerich, der burde have protesteret vildt og heftigt, fordi vi må jo se i øjnene, at Røde Kors ikke har evner og værktøjer til at løse den opgave, at passe på dem indtil det uundgåelige resultat ligger fast, nemlig at børnene fra Algier, Marokko og Tunis ikke kan få asyl i Danmark, da de ikke er forfulgt. -Det er dem, der er efter os.”

Jørgen Damkjær Nielsen slutter: “Hvis en dansk dreng på 15 år uden forældre eller familie måtte passes af det offentlige, ville han have fået tildelt en værge, der næppe ville have syntes om, at han kunne forlade opholdsstedet efter kl. 21 om aftenen, men det går jo fint hos Røde Kors, jf. historien fra Birkerød.”

Betænkelig
AOB har iøvrigt fået henvendelse fra borgere, som har tænkt sig at flytte til Blovstrød, men efter at de har hørt om de mange indbrud i området, er de nu blevet betænkelig.

*)Berlingske skriver
Uddrag fra avisen:

LØRDAGs-udgaven:
Overskrift: “Udenlandske gadedrenge fra asylcentre tager på tyvetogt i danske hjem.”

“Hvordan kan nordafrikanske børn fra et asylcenter begå gentagne indbrud uden umiddelbare konsekvenser,” spørger et ægtepar fra Nordsjælland (Red.: Birkerød), der selv har haft natligt besøg af en af tyvene - en 13-årig dreng fra Marokko. Drengens afdærd og lave alder gør dem svære at håndtere for systemet.

Ægteparret, som har haft indbrud, siger: “Vi har ikke noget imod flygtninge. Slet ikke. Men vi har noget imod, at gadedrenge sådan kan komme herop og plyndre, uden at der tilsyneladende sker noget.”

Funktionsleder i Røde Kors, Jannich Bisp: “De forsvinder på et eller andet tidspunkt til et ukendt sted. Efter, hvad drengene selv siger, til Tyskland og Sverige. For mange af dem virker deres stop hos os som et slags pitstop.”

TIRSDAGs-udgaven:
Overskrift: “Asyldrenge skal lukkes inde om natten.”

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet udtaler: “De er jo uden deres forældre, og så synes vi, det er helt naturligt, at vi må overtage de forpligtelser, far og mor normalt ville have”

Som det er i dag, er det svært at tilbageholde mindreårige asylansøgere under 18 år på centrene, med mindre de begår kriminalitet så mange gange, at de bliver overført til bosteder eller lukkede institutioner.

De pågældende børn og unge opholder sig i dag bl.a. på Røde Kors' Center Sandholm. Personalet har ikke hjemmel til fysisk at tilbageholde mindreårige.

“Vi skal lige have helt styr på tallene, sådan må det være. Men når vi er blevet klogere på dem, så kan det meget vel være, at tidspunktet er kommet til at se på, om vi gør tilstrækkeligt, og om der er brug for lovgivning, så det er muligt at indføre udgangsforbud ved lov,” siger udlændingeordfører Mads Fuglede fra Venstre.

Nordsjællands Politi siger i øvrigt til Berlingske, at de i hvert fald et par gange om ugen er i kontakt med uledsagede mindreårige.