Lokalplanløshed

Med denne overskrift beskriver Jens Thiel de kaotiske terrænforhold omkring Kirkestien, som ligger mellem Drabæk Huse, Frugtlunden og Grønningen.

“Skal det smukke landskab ligge hen som en losseplads?” spørger Jens Thiel. Foto: AOB

“Skal det smukke landskab ligge hen som en losseplads?” spørger Jens Thiel. Foto: AOB

TERRÆNBEARBEJDNING Miki Dam Larsen, som er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, har svaret på Jens Thiel læserbrev 'Lokalplanløshed', som tidligere blev bragt i Allerød Nyt. I artiklen så Jens Thiel kritisk på det kaos der pt. er på de terrænmæssige forhold omkring Kirkestien og spurgte bl.a.: “Skal det smukke landskab ligge hen som en losseplads? Skal lokalplanen ikke håndhæves?”

Til den kritik oplyser Miki Dam Larsen nu, at han har spurgt Forvaltning til sagen, og de oplyser, at der har været afholdt en række møder med Bonava, Grundejerforeningen i Drabækhuse og Land Development over de seneste uger om den nødvendige terrænbearbejdning.

Det oplyses, “at det er aftalt med parterne, at der indkaldes til et afklarende møde med kommunen i den kommende uge, hvor der fastsættes koter til den kommende kirkesti, og at disse koter vil være retningsgivende for den terrænbearbejdning, der efterfølgende udføres på arealerne.

Kirkestien skal etableres så ældre, børn og handicappede kan anvende cykel og gangstien sikkert. I vejreglerne er der en anbefalet maksimal længdehældning på almindelige fortove og gangbaner på 40 promille - det vil også være udgangspunktet for Kirkestien.

Bearbejdningen og efterbehandling af arealerne i form af fjernelse af overskydende jord og terrænregulering i den nordlige og sydlige del er aftalt med Land Development.

Udstående er afsætning af koter for sti og færdigt terræn. Det er Forvaltningens forventning, at dette falde på plads på det aftalte møde i den kommende uge."

Miki Dam Larsen slutter: “Jeg forstår derudaf, at der fortsat arbejdes på en løsning, og jeg er i den proces naturligvis optaget af, at det endelige resultat bliver så godt som muligt.”

Et kig fra Kirkestien, som skal løbe ud til Kongevejen, hvor ejendomme nr. 7 ligger, og som på sigt nedlægges. Foto: AOB

Et kig fra Kirkestien, som skal løbe ud til Kongevejen, hvor ejendomme nr. 7 ligger, og som på sigt nedlægges. Foto: AOB