Nedlæggelse af 6 boliger ifm. etablering af Børnehus 2

Byrådet skal på torsdag behandle sagen om nedlægning af seks boliger på Byagervej 8B.

Bygningen længst til venstre, Byagervej 8B, indeholder 6 boliger, som skal nedlægges - ligesom ejendommen efterfølgende skal nedrives. Foto: AOB

Bygningen længst til venstre, Byagervej 8B, indeholder 6 boliger, som skal nedlægges - ligesom ejendommen efterfølgende skal nedrives. Foto: AOB

NEDLÆGNING I forbindelse med etableringen af Blovstrød Børneby - herunder Børnehus 2 - skal alle kommunens nuværende ejendomme på Byagervej nedrives. Specielt for ejendommen Byagervej 8B er der tale om 6 boliger, som først skal nedlægges. Dette forhold skal byrådet behandle på torsdag.

I redegørelsen fra Forvaltningen lyder det således: Ejendommen indeholder 6 boliglejemål. To af lejemålene står tomme, et lejemål udløber den 1. december 2018 og tre lejemål er opsagt til fraflytning den 1. juni 2019, jf. bestemmelserne i lejeloven. Der er indgået frivillig aftale med de tre opsagte lejemål, således at lejerne vil være fraflyttet senest den 15. december 2018.  Ejendommen er aktuelt omfattet af lokalplan 110 for den ældre del af Blovstrød. Hel eller delvis nedlæggelse af en bolig kræver byrådets tilladelse i henhold til boligreguleringslovens §46, stk. 1. 

Med hensyn til Børnehus 2s placering henvises til AOBs artikel: HER ER SÅ BØRNEHUS 2