Et grønt aktivitetsområde for alle

Med støtte fra Hedeselskabet bliver de tidligere boldbaner i Blovstrød nu til et grønt aktivitetsområde til glæde for spejdere og lokalsamfundet.

Boldbanerne i Blovstrød er ved at blive til et grønt aktivitetsområde for alle. Her er omkring 60 spejdere og forældre i gang med plantning af frugttræer med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje. Privatfoto

Boldbanerne i Blovstrød er ved at blive til et grønt aktivitetsområde for alle. Her er omkring 60 spejdere og forældre i gang med plantning af frugttræer med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje. Privatfoto

PLANTEDAG Da DDS Blackfoot Blovstrød overtog de tidligere boldbaner fremstod de mange kvadratmeter som et stort åbent areal. Spejderne ville ændre arealet til mere intimt og hyggeligt område, men stadig med store græsarealer til ophold og aktiviteter.

Hen over de sidste par år har spejderledere, forældre, spejderne selv og frivillige fra byen sammen knoklet med at omdanne det firkantede flade stadion til et inspirerende og oplevelsesrig udeareal med bålplads, shelter og amfiteater.

Her er spejdernes start til amfiteateret. Foto.: AOB

Her er spejdernes start til amfiteateret. Foto.: AOB

Søndag, den 4. november var der fælles plantedag, hvor 60 børn og voksne hjalp til med at plante 1,5 meter høje træer. I sin tale på plantedagen sagde DDS Blackfoot Blovstrøds gruppeleder, Fred Slüter bl.a.:

“Selvom der havde været mange udfordringer undervejs, så kan vi nu se nye muligheder. Ja, faktisk kan vi se 20.000 muligheder på den nye plads.”

Blackfoot Blovstrøds gruppelede Fred Slüter: “Vi kan faktisk se rigtig mange muligheder på den nye plads.”

Blackfoot Blovstrøds gruppelede Fred Slüter: “Vi kan faktisk se rigtig mange muligheder på den nye plads.”

På plantedagen deltog også Hedeselskabets ambassadør, Hans Peter Hjerl. Han ‘plantede’ en pæl med et sponsorskilt for at markerede uddelingen på 25.000 kr. fra Hedeselskabets medlemspulje

Hedeselskabets lokale ambassadør, Hans Peter Hjerl, får hjælp af spejderne til ‘plantning’ af sponsorskiltet, der fortæller at beplantningen er støttet med midler fra Hedeselskabets medlemspulje. Privatfoto

Hedeselskabets lokale ambassadør, Hans Peter Hjerl, får hjælp af spejderne til ‘plantning’ af sponsorskiltet, der fortæller at beplantningen er støttet med midler fra Hedeselskabets medlemspulje. Privatfoto

Spejdergruppen har tidligere udarbejdet et forslag til beplantning, men det strandede på grund af manglende finansiering. Derfor er DDS Blackfoot Blovstrød glade og taknemmelige for støtte fra Hedeselskabets medlemspulje.

Gevinst for alle i lokalsamfundet
Spejderne vil i det daglige få stor glæde af det nye område. I forbindelse med de mange arrangementer, spejderne holder i løbet af året, hvoraf flere er åbne for familier, venner og byen borgere, vil området virkelig komme til sin ret og gøre en forskel for mange.

Også Blovstrøds institutioner og skoleklasser kan bruge området som udflugtsmål og opleve at overnatte ude og blive præsenteret for det fantastiske i at vågne op direkte i den dejlige natur.

Grunden er ikke kun spejdernes grund men i høj grad kendt og benyttet af flertallet af byens borgere. Arealet ved det tidligere stadion er desuden indgang til statsskoven Tokkekøb Hegn, der er en af de mest besøgte skove i Danmark i forhold til sin størrelse. De mange løbere, hundeluftere, cyklister, børnefamilier og andre skovgæster vil også få glæde af det nye grønne område. 

Om uddelingen siger projektchef i Hedeselskabet, Vibeke Højen:
“I Hedeselskabet arbejder vi med langsigtet udvikling, benyttelse og beskyttelse af naturen. Arbejdet med at omdanne det gamle stadion til et attraktivt grønt område til glæde for mange er helt i tråd med det. Og så er der en god lokalforankring og et fantastisk engagement fra de frivillige. Det er vi glade for at kunne støtte.”