Stor tilslutning til bydelsmødet på Blovstrød Skole

Festsalen på Blovstrød Skole var fyldt til sidste plads, da kommunen orienterede om fremtiden for Blovstrød.

Alle pladser var besat, da borgmester Karsten Längerich bød velkommen til kommunens præsentation af bydelsmødet for Blovstrød. Foto: AOB

Alle pladser var besat, da borgmester Karsten Längerich bød velkommen til kommunens præsentation af bydelsmødet for Blovstrød. Foto: AOB

BORGERMØDE Det var en fyldt festsal på Blovstrød Skole, der dannede rammen  om Bydelsmødet i onsdags – og det var repræsentanter fra både den nuværende og den nye del af Blovstrød.

Der blev stillet rigtig mange spørgsmål – fx om institutioner, bygninger, infrastruktur og sikkerhed i den forbindelse, og der kom flere forslag og idéer på bordet.

Borgmester Karsten Längerich bød velkommen og indledte med en overordnet gennemgang af kommunens status, og efterfølgende blev mikrofonen givet videre til formændene for de enkelte udvalg, som gennemgik budget, prioriteringer mv.
Det var - Nikolaj Rachdi Bührmann, formand for Børne- og Skoleudvalget, - Miki Dam Larsen, formand for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, - Jesper Holdflod Pallesen, formand for Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, - Viggo Janum, formand for Kultur og Idrætsudvalget.

Miki Dam Larsen, Viggo Janum, Jesper Holdflod Pallesen og Nikolaj Rachdi Bührmann. Foto: AOB

Miki Dam Larsen, Viggo Janum, Jesper Holdflod Pallesen og Nikolaj Rachdi Bührmann. Foto: AOB

Den forventede udvikling pga. et stort boligprogram med mere end 700 nye boliger i Blovstrød. Foto: AOB

Den forventede udvikling pga. et stort boligprogram med mere end 700 nye boliger i Blovstrød. Foto: AOB

På oversigten ser man udviklingen af Allerøds befolkning - specielt ses den store tilvækst af over 80-årige. Foto: AOB

På oversigten ser man udviklingen af Allerøds befolkning - specielt ses den store tilvækst af over 80-årige. Foto: AOB

På dagtilbudsområdet stiger alle områder - særligt markant i Blovstrød. Foto: AOB

På dagtilbudsområdet stiger alle områder - særligt markant i Blovstrød. Foto: AOB

På planen ses 7 områder, hvor der er besluttet at udbygge i Blovstrød. Foto: AOB LÆS OGSÅ:    Hvor bygger man boliger i Blovstrød og hvornår?

På planen ses 7 områder, hvor der er besluttet at udbygge i Blovstrød. Foto: AOB
LÆS OGSÅ:
Hvor bygger man boliger i Blovstrød og hvornår?

Blovstrød vokser helt utroligt – vi vokser fra ca. 2.800 i dag til ca 4.500 indenfor nogle år. Man har ikke helt kunnet forudse, hvordan fordelingen mht. børn ville blive, og derfor har der været pres på institutioner mv.

For hele allerød gælder det, at vi stiger med ca 1% om året, hvilket svarer til niveauet for København.

Antallet af ældre over 80 fordobles hen over de næste 10 år – men Allerød er heldige at have mange sunde ældre, der er aktive i deres liv og i mange foreninger.

Kommunen er rigtig god mht. at få flygtninge integreret, og der er meget få arbejdsløse og på kontanthjælp.

Spørgetid
Efterfølgende var der ca. 1 times spørgetid, hvor spørgelysten var stor, og mange emner blev bragt på banen. Det var forhold omkring institutioner, billigere boliger, infrastruktur, vand-problemer, problemer med overholdelse af lokalplanen i den nye bydel, belysning mv, mangel på busskure, Fru Lunds Hus i Lillerød samt forslag om en bedre markedsføring af kommunen og problemstillinger for de nye tilflyttere i Blovstrød. Der blev efterlyst seniorboliger og billige boliger på lokalplanen for den nye del af Blovstrød.

Ny revideret plan
I ca.15 sekunder viste man planen for det nye område omkring Blovstrød Børnehus1 og 2. Planen blev ikke gennemgået, men vor fotograf nåede at fange situationen, som bl.a. viste en ny placering af Børnehus 2. Læs nedenfor.

Det var en interessant ny plan, som man viste over området ved Børnehus1og Børnehus 2. Som det fremgår af planen, er Børnehus 2 nu placeret helt mod øst og er vist med saddeltag. Mellem børnehus 2 og Netto er der langs Byagervej anlagt et parkeringsområde for ca. 60 personbiler. De to parkeringspladser er forbundet med en rampe, og åbningen ved Nettos p-plads er rykket længere mod syd. Foto og tekster på planen: AOB

Det var en interessant ny plan, som man viste over området ved Børnehus1og Børnehus 2. Som det fremgår af planen, er Børnehus 2 nu placeret helt mod øst og er vist med saddeltag. Mellem børnehus 2 og Netto er der langs Byagervej anlagt et parkeringsområde for ca. 60 personbiler. De to parkeringspladser er forbundet med en rampe, og åbningen ved Nettos p-plads er rykket længere mod syd. Foto og tekster på planen: AOB

Et fyldstgørende referat fra hele bydelsmødet kan læses på Blovstrød Listens hjemmeside. LÆS HER.