Snerydning af Østre Teglværksvej

Østre Teglværksvej blive opklasseficeret til en klasse 1-vej, indtil skolestien i de nye bebyggelser bliver færdig.

Østre Teglværksvej er midlertidig - i vinter-vedligeholdelsesmæssigt sammenhæng - blevet opklassificeret til en klasse1-vej, indtil den nye skolesti er klar. Det betyder, at den i vintersæsonen 2018/19 vil blive saltet og sneryddet døgnet rundt. Temafoto

Østre Teglværksvej er midlertidig - i vinter-vedligeholdelsesmæssigt sammenhæng - blevet opklassificeret til en klasse1-vej, indtil den nye skolesti er klar. Det betyder, at den i vintersæsonen 2018/19 vil blive saltet og sneryddet døgnet rundt. Temafoto

SNEVEJR Hvis der kommer sne til vinter, og skolebørnene fra de nye bebyggelser syd for Østre Teglværksvej skal til og fra skole, vil denne vej blive benyttet - ind til bl.a. stianlægget bag Blovstrød Kro bliver etableret. Spørgsmålet er blot om denne private vej vil bliver ryddet for sne, så børnene kan komme rimelig sikker frem.

Hertil svarer projektleder Niels Clemens Nordvig fra Teknik og Drift: “Den nordlig del af Østre Teglværksvej (fra Kongevejen og frem til Blovstrød Teglværksvej) er en ”privat fællesvej” i byzone.

Af Lokalplan 1-140 fremgår, at der skal etableres stier i området, således at der fremtidigt ikke skal færdes cyklister og gående på Østre Teglværksvej. Blandt andet etableres en sti parallelt med  Østre Teglværksvej ‘Kirkestien’ og én sti parallelt med Kongevejen bag ‘de gamle huse’ fra Kirkestien til Østre Teglværksvej.

Det er fortsat planen, at denne sti føres videre på adgangsvejen til de 18 rækkehusene bag Rema 1000 og kroen og videre igen til stierne ved Blovstrødhallen. Skolebørnene på Blovstrød Skole fra Grønningen, Frugtlunden og Drabæk Huse vil altså kunne gå på interne stier frem til det lysregulerede kryds ved Sortemosevej.

Kirkestien etableres retteligt på Frugtlundens areal, men op ad skellet til Drabæk Huse og anlægges af Allerød Kommune, når de igangværende terrænarbejder er afsluttet. Stien parallelt med Kongevejen skal etableres af ejeren af arealet, dvs. bl.a. bygherren på Frugtlunden.

Indtil ovennævnte stisystemer er ‘på plads og i orden’ (jf. nedenstående kort) snerydder Materielgården Østre Teglværksvej i byzonen, så skolebørnene kan færdes dér frem til fortovet på Kongevejen.”

Ovenstående kort er fra Lokalplan1-140, hvor AOB har tydeliggjort den kommede skolesti.

Ovenstående kort er fra Lokalplan1-140, hvor AOB har tydeliggjort den kommede skolesti.