Nu udvides svømmehallen

Arbejdet på etableringen af et 250 m2 stort dryland-projekt er nu i fuld gang.

Som det ses opføres tilbygningen mellem de to eksisterende markante læmure. Foto: AOB

Som det ses opføres tilbygningen mellem de to eksisterende markante læmure. Foto: AOB

DRYLAND Så er der endelig kommet gang i Blovstrød Svømmehals udvidelse, idet hovedentreprenøren er valgt, og det blev Store-Hedebyg Entreprise A/S, som nu er godt i gang med udgravningen til fundamenterne for det kommende dryland.

Dryland-projektet omfatter etablering af en cirka 250 m2 stor tilbygning til Blovstrød Svømmehal. Tilbygningen placeres parallelt med svømmebassinets sydfacade og skal indeholde træningsfaciliteter for svømmerne samt opbevaringsrum.

Anlægsmidlerne udgør i alt 6.192.000 kr. til projektet. Det er forudsat, at dryland skal drives under samme vilkår som de to nuværende svømmehaller, således at rengøring mv. håndteres af svømmeklubben mod betaling. I budgetaftalen, der blev godkendt 26. maj 2016 i byrådet, blev det forudsat, at driftsomkostningerne blev fastlagt i en efterfølgende fagudvalgsbehandling ud fra det konkrete projekt. 

Det estimeres nu, at driftomkostningerne på den 250 m2 tilbygning vil have en samlet omkostning på ca. 150.000 kr. inklusiv omkostninger til rengøring, bygningsvedlige-hold, el, varme mv. Udgiften var som nævnt ikke indeholdt i den oprindelige bevilling, men blev bevilliget ved et senere byrådsmøde.

Historien bag dryland-projektet
Allerede i marts 2016 skrev AOB om Sigma Swims ønske om et dryland etableret i forbindelse med selve Blovstrød Svømmehal. Et dryland er som bekendt et træningslokale for svømmere på land.

Den gang kunne kommunen ikke stille træningslokaler til rådighed, så svømme-afdelingen måtte derfor selv leje sig ind i Blovstrødcentret for ca. 100.000 kr. årlig og havde derudover selv købt alt træningsudstyr.

Da bl.a. træningslokalerne i centret som bekendt skulle ombygges til boliger, havde svømmeklubben ønsket om at få bygget et dryland umiddelbart i forbindelse med Blovstrød Svømmehal, på den eksisterende terrasse mod nord. 

Sigma Swim Allerød har derfor siden løbende haft møder med Kultur- og Idrætsudvalget med præsentation af nye forslag til dryland, hvor pengene nu endelig er frigivet af byrådet og projeketet bliver noget større og placeres på sydsiden af svømmehallen.

Skitseforslaget viser dryland-tilbygningen, som udføres mellem de to eksisterende læmure på sydsiden af svømmehallen. Illustration: Arkitekt Sørensens Tegnestue, Farum

Skitseforslaget viser dryland-tilbygningen, som udføres mellem de to eksisterende læmure på sydsiden af svømmehallen. Illustration: Arkitekt Sørensens Tegnestue, Farum

Her er gravet ned til en gammel olietank, som nu er fjernet. Foto: AOB

Her er gravet ned til en gammel olietank, som nu er fjernet. Foto: AOB