‘Ny Alder’ stopper

Der er ingen penge til, at Seniorrådet kan udsende orienteringsbladet ‘Ny Alder’.

Seniorrådet opgiver at udgive bladet ‘Ny Alder’, som ellers var lige på trapperne. Normalt kommer bladet to gange om året, men i år kan det altså kun blive til det blad, der allerede er udsendt.

Seniorrådet opgiver at udgive bladet ‘Ny Alder’, som ellers var lige på trapperne. Normalt kommer bladet to gange om året, men i år kan det altså kun blive til det blad, der allerede er udsendt.

INFORMATIONSSTOP “Seniorrådet i Allerød har ikke penge nok til at leve op til sit formål.” Det siger rådets formand Kjel Bording Johansen.

“De penge byrådet bevilger er for lidt,” siger han til Frederiksborg Amts Avis, som uddyber:

Lige nu betyder det, at Seniorrådet opgiver at udgive bladet ‘Ny Alder’, som ellers var lige på trapperne. Normalt kommer bladet to gange om året, men i år kan det altså kun blive til det blad, der allerede er udsendt.

“Da vi sad forleden og kiggede på økonomien kunne vi se, at det kommer ikke til at gå,” siger Kjel Bording Johansen og fortsætter:

“Der står i lovgivningen, at vi har informationspligt, og den har vi hele tiden varetaget ved at sende det blad ud. Det har pensionisterne været glade for. Men det er den største post, vi kan skære væk,” siger Kjel Bording Johansen, som mener at ‘Ny Alder’ er et særdeles vigtigt redskab til at nå ud til alle ældre i Allerød Kommune. Det gælder også til de ældre, for hvem det ikke er en nem og naturlig sag at søge viden digitalt.”

Derudover går pengene til at holde møder, hvor medlemmerne får diæter, samt til deltagelse i kurser, som Dansk Ældreråd holder, hvor medlemmerne bliver opdateret på ældreområdet.

Seniorrådets opgave er ifølge Kjel Bording Johansen at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Udgifterne ved Seniorrådets virksomhed skal dækkes af kommunalbestyrelsen.

I 2018 fik Seniorrådet 115.926 kroner til at løse den opgave. Men det er altså ikke nok, viser det sig.

“Det var så slemt, at vi ikke har råd ti at holde de to sidste møder i år,” siger Kjel Bording Johansen, som mener, at bevillingen til Seniorrådet burde være på 162.000 kroner.

Det er ikke første gang, Seniorrådet har haft problemer med budgettet. Men de øvrige år har rådet fået en ekstrabevilling. Seniorrådet har da også for nylig holdt et møde med borgmester Karsten Längerich. Han fandt en mindre særbevilling for 2018, så møderne kan gennemføres, og så to medlemmer kan deltage i en konference om udfordringerne ved det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Borgmester Karsten Längerich siger
Borgmesteren oplyser, at Seniorrådets budget er fastlagt med udgangspunkt i de stående udvalgs budgetter, så han mener niveauet er passende.

“De har ret meget frihed til selv at bestemme, hvad de vil bruge deres penge på. De har valgt at bruge penge på nogle kurser, og på deres blad. Det er et flot blad, men også et relativt dyrt blad. De har et flot ambitionsniveau, og de gør et godt stykke arbejde. Men de skal finde ud af, hvordan de får deres budget til at hænge samme. Ved budgetforhandlingerne har vi fundet besparelser for 14 millioner kroner, og de er fundet uden at røre de såkaldte varme hænder. Det gør, at vi ikke har penge til nogle af de udvidelsesforslag, det kunne være rart at få penge til, og vi havde heller ikke mulighed for at bevilge flere penge til seniorrådet. I byrådet har vi prioriteret penge til kernevelfærd,” siger Karsten Längerich.