Terrormistænkt taber sag i Højesteret om meldepligt

Over 1000 gange overholdt irakisk-turkmensk mand ikke den daglige meldepligt i Center Sandholm.

Center Sandholm, hvor den udviste mand skulle melde sig hver dag klokken 10. Indgrebet er i orden, sagde Højesteret i fredags. Foto: AOB

Center Sandholm, hvor den udviste mand skulle melde sig hver dag klokken 10. Indgrebet er i orden, sagde Højesteret i fredags. Foto: AOB

HØJESTERETSDOM  Det var i orden, at myndighederne pålagde en udvist mand, der mistænkes for terror, at melde sig dagligt i Center Sandholm. Det skriver DR og fortsætter: 

Det siger syv dommere i Højesteret i fredags i en afgørelse om en irakisk-turkmensk mand. 1183 gange overholdt han ikke sin meldepligt, og det udløser en straf på fængsel i 30 dage.

Pligten til at indfinde sig hver dag klokken 10 på det sted, hvor manden bor, er et forholdsvist beskedent indgreb i hans bevægelsesfrihed, skriver dommerne. Hans menneskerettigheder er ikke blevet krænket.

Terror spiller ind på dom
I to andre sager har Højesteret derimod haft en anden vurdering af, om myndighedernes krav om ophold og meldepligt til udviste var over grænsen.

I begge tilfælde skyldes udvisningen narkokriminalitet. Og begge mænd fik domstolens ord for, at kravene var ude af proportioner.

Fredagens sag er altså faldet anderledes ud. Begrundelsen er til dels, at den irakisk-turkmenske mand er udvist, fordi han vurderes til at være til fare for statens sikkerhed.

I flere år har han opholdt sig i Center Sandholm, men for tiden er han på Kærshovedgård ved Ikast i Jylland. Manden er på tålt ophold, fordi udvisningen ikke kan gennemføres.

Afgørelsen om udvisning skyldes PET's mistanke om, at han var med i et netværk, som stod bag udsendelsen af cirka 30 selvmordsbombere til Irak.