Kongevejs-projektet på dagsordenen

Ny sagsbehandling af Kongevejs-projektets 2. etape.

På den vestlige side af Kongevejen er der opsat en ny granitkantsten - men mod øst har man - ind til videre - bibeholdt den gamle delvis forvitrede betonkantsten. Foto: AOB

På den vestlige side af Kongevejen er der opsat en ny granitkantsten - men mod øst har man - ind til videre - bibeholdt den gamle delvis forvitrede betonkantsten. Foto: AOB

RESSOURCESPILD  Vi har i en tidligere artikel spurgt om kommunen ville være bekendt at aflevere et vejprojekt, som i den grad er kørt helt af sporet (LÆS HER). Således var der kun økonomi nok til at renovere den ene side af kantstenene på Kongevejens anden etape - den anden side bibeholdt man den gamle delvis forvitrede betonkantsten. Jf. nedenstående fotos.

Disse skader skal vi se på i mange, mange år på den 'nyrenoverede' Kongevej - hvis ikke kommunen meget hurtig giver en ekstrabevilling,   inden man afslutter arbejdet med et nyt asfaltslidlag.   Fotos: AOB

Disse skader skal vi se på i mange, mange år på den 'nyrenoverede' Kongevej - hvis ikke kommunen meget hurtig giver en ekstrabevilling, inden man afslutter arbejdet med et nyt asfaltslidlag. Fotos: AOB

På dagsordenen
Men nu sker der måske noget! På tirsdag, den 30 januar, holder Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget møde, hvor bl.a. projektets detaljer skal behandles på ny.
 
Således har næstformanden for udvalget, Martin Wolffbrandt, bedt om, at nedenstående sag kommer på dagsordenen: 
”Jeg vil gerne have en sag på næste møde om færdiggørelsen af renoveringen af Kongevejen. Løsningen, hvor der er valgt kun at lave granitkantsten i den ene side af vejen, er efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med byrådets beslutning om renovering. Når der til foråret lægges asfalt på Kongevejen vil det være både dyrt, ressourcespild og besværligt at lave ens kantsten på begge sider af Kongevejen. Vi bør få lavet den rigtige løsning nu. Hvis nødvendigt bør Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget anmode om at puljen til trafikforbedringer øges fra 2 til 4 mio. (finansieret af kassebeholdningen)”.

Untitled 5.jpg
Som det fremgår af NIRAS' snit-tegning skulle der etableres en ny granitkantsten på begge sider af Kongevejen, hvilket også var det, byrådet havde vedtaget. Men tilsyneladende var der ikke penge nok i det iøvrigt meget skrabede budget. Nu vil man søge om en tillægsbevilling, for at få rettet op på problemet.

Som det fremgår af NIRAS' snit-tegning skulle der etableres en ny granitkantsten på begge sider af Kongevejen, hvilket også var det, byrådet havde vedtaget. Men tilsyneladende var der ikke penge nok i det iøvrigt meget skrabede budget. Nu vil man søge om en tillægsbevilling, for at få rettet op på problemet.