Problemer med uddelingen af Allerød Nyt

En del Blovstrød-borgere har slet ikke modtaget Allerød Nyt i år.

Mange af AOBs læsere har ikke modtaget de sidste udgaver af Allerød Nyt - og flere har slet ikke set avisen i år. Kollage: AOB

Mange af AOBs læsere har ikke modtaget de sidste udgaver af Allerød Nyt - og flere har slet ikke set avisen i år. Kollage: AOB

AVISPAUSE  AOB har fået ret mange henvendelser fra Blovstrød-borgere, som ikke har set lokalavisen Allerød Nyt i flere omgange - nogle har slet ikke modtagen den i år.

Således skriver formanden for Blovstrød Idrætsforening, Poul Møller Hansen: "Vi har trods 2 gange klager over manglende levering af Allerød Nyt ikke modtaget avisen siden nytår, og jeg har spurgt flere bekendte og naboer, og de melder også om manglende levering af avisen."

"Problemet for Blovstrød Idrætsforening er, at foreningen har annonceret om årets generalforsamlinger i Allerød Nyt, men det nytter ikke meget, når avisen ikke omdeles som forventet," slutter Poul Møller Hansen.

En anden Blovstrød-borger fortæller, at han har kørt helt til Kvickly i Allerød for at hente avisen dér, men der var heller ingen Allerød Nyt. 

Det er tilsyneladende i flere området, at avisen ikke er dukket op her i Blovstrød, men redaktionen oplyser dog, at avisen er udkommet som sædvanligt. 

Problemet er, at postvæsenet generelt ikke mere vil uddele lokalaviserne, så derfor må man finde alternative uddelingsmuligheder, og dette er åbenbart endnu ikke faldet ordentlig på plads. 

Har man en computer, har man dog altid mulighed for at læse nyhederne på Allerød Nyts hjemmeside: allerødnyt.dk.

Svar fra Allerød Nyt
AOB har kontaktet områderedaktør, Helene Holm Stolle, for Allerød Nyt, som her til morgen oplyser følgende:

"Det er korrekt, at Postnord ikke mere udbringer ugeaviser. Derfor har vi været nødt til at finde en ny leverandør, og som vi selv har skrevet -  http://alleroed.lokalavisen.dk/kaere-laeser-vi-knokler-saa-du-kan-faa-din-avis-/Lokale-nyheder/20171019/artikler/171019522/1008 - har der været nogle udfordringer med leveringen. Men leverandrøren, FK Distribution, arbejder på at sikre den bedst mulige kvalitet i leverancen.

Vi modtager på redaktionen også henvendelser om manglende leverance af avisen, og de sendes til FK Distribution i bestræbelserne på at blive bedre hele tiden. 

Derudover har vi flere steder, hvor avisen kan hentes: Kvickly på M.D Madsensvej, Skjold Burne på M.D Madsensvej, MENY i Kirsebærgården og SuperBrugsen på Lynge Bytorv. Derudover er man selvfølgelig også altid velkommen til at kigge forbi Allerød Nyt på Lokesvej 8 i Hillerød for at hente avisen.

Samtidig henviser vi til, at avisen kan læses som e-paper på allerødnyt.dk, ligesom vi der dagligt opdaterer store og små nyhed."