Børnehuset i Blovstrød

Der graves og støbes på livet løs ved Blovstrød Børnehus, som skal stå færdig i slutningen af året.

Sådan kommer det nye Børnehus 1 i Blovstrød til at præsentere sig ud mod Kongevejen. Illustration: Rubow Arkitekter

Sådan kommer det nye Børnehus 1 i Blovstrød til at præsentere sig ud mod Kongevejen. Illustration: Rubow Arkitekter

DAGINSTITUTION  Totalentreprenøren, Adserballe og Knudsen A/S, er i fuld gang med byggeriet på byggegrunden, som placeres ud mod Kongevejen og lige syd for Netto.

Man har allerrede gravet ud til kælderen og er nu i gang med at støbe kælder-fundamenterne. Der er kun delvis kælder under bygningerne, som udføres i to etager og i to fløje, som forbindes med en mellembygning.

Der graves og støbes på livet løs - for byggeriet skal stå klar i slutningen af i år. Foto: AOB

Der graves og støbes på livet løs - for byggeriet skal stå klar i slutningen af i år. Foto: AOB

Totalentreprenørens arkitekt er Rubow Arkitekter, og det er det rådgivende ingeniør-firma Oluf Jørgensen A/S, som står for ingeniørarbejderne. Landskabsarkitekterne er VEGA Landskab, og kommunens bygherrerådgiver er Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S.

Byggeriet forventes afleveret ultimo 2018.