Flere penge til privatskolen

Tilskuddet til landets fri- og privatskoler stiger igen i 2018, fordi man i finansloven er blevet enige om at hæve den såkaldte koblingsprocent.

Allerød Privatskole står til at få et stigende tilskud på i alt   73.746 kroner - fordelt på 50.678 kr. mere til inklusion samt 23.068 kr. mere til specialundervisning i 2018. Foto: AOB

Allerød Privatskole står til at få et stigende tilskud på i alt 73.746 kroner - fordelt på 50.678 kr. mere til inklusion samt 23.068 kr. mere til specialundervisning i 2018. Foto: AOB

STØTTEORDNING  I 2016 blev fri- og privatskolernes tilskud hævet fra 71 til 73 procent per elev. I 2017 til 75, og i 2018 hæves den yderligere til 76 procent. I alt giver det 355 millioner mere i årlig støtte.

Den hævede Koblingsprocenten bruges til at beregne det offentlige tilskud til fri- og privatskolerne som en procentsats af, hvad en folkeskoleelev koster.

I år er det forhøjede tilskud dog også målrettet til at give flere muligheder for inklusion og specialundervisning på skolerne. Derfor vil de fri- og privatskoler, der løser en større social opgave, også få en tilsvarende større statsstøtte i år.

"Det er et vigtigt tilskud, som skal give flere børn med særlige behov muligheden for frit at kunne vælge mellem en friskole eller en folkeskole," fortæller undervisningsminister Merete Riisager.

I Dansk Friskoleforening vækker det begejstring, at et politisk flertal nu har valgt at målrette flere penge til de fri- og privatskoler, der ønsker at løfte en social opgave.

For Allerød Privatskole betyder det et stigende tilskud på i alt 73.746 kroner - fordelt med 50.678 kr. mere til inklusion samt 23.068 kr. mere til specialundervisning i 2018.