Borgermøde om ny sognegrænse

Området fra Amtsvej til Nymøllevej og mellem Banevang og Ravnsholt hører under Blovstrød Sogn men kan i fremtiden komme til at høre til Lillerød Sogn

Det er området indenfor den blå markering, der er forslag om at flytte fra Blovstrød til Lillerød Sogn. Grafik: Holst design & projekt

Det er området indenfor den blå markering, der er forslag om at flytte fra Blovstrød til Lillerød Sogn. Grafik: Holst design & projekt

SOGNEGRÆNSE  Der er som bekendt en markant udbygning i gang her i Blovstrød. Dét er en del af baggrunden for, at et forslag om at ændre sognegrænsen mellem Lillerød og Blovstrød Sogne nu er på bordet.

Forslaget skal formelt set godkendes af Kirkeministeriet og også omkring provsti og biskop, men i første omgang kræver det, at de to menighedsråd indstiller, at de ønsker en ændring.

Nu på søndag, den 10. september drøftes forslaget på et borgermøde, der både i Lillerøds og Blovstrøds sognegårde starter kl. 11:30. Derefter vil menighedsrådene tage stilling til ændringen.

Hvis forslaget føres ud i livet, vil området fra Amtsvej til Nymøllevej og mellem Banevang og Ravnsholt komme til at høre til Lillerød Sogn.

Efter borgermødet
Umiddelbart efter borgermødet afholdes det årlige menighedsmøde, hvor Menighedsrådet vil være vært, og fortælle om årets gang i Blovstrød Sogn. Der vil blive orienteret om projekter, igangværende og afsluttede.
 
Menighedsrådet ser frem til mødet og håber på en god dialog på mødet.