Privatskolen sætter førstehjælp på skemaet

Ny indsats fra TrygFonden skal uddanne næste generation af førstehjælpere

Den nye hjertestarter, som er doneret af TrygFonden, hænger udendørs til venstre for hovedindgangen til privatskolen, så den er tilgængelig hele døgnet. Hjertestarteren er registreret på hjertestarter.dk, så alle kan se, hvor den hænger, og 1-1-2 kan henvise til den, hvis de modtager alarmopkald om hjertestop i nærheden. Foto: AOB

Den nye hjertestarter, som er doneret af TrygFonden, hænger udendørs til venstre for hovedindgangen til privatskolen, så den er tilgængelig hele døgnet. Hjertestarteren er registreret på hjertestarter.dk, så alle kan se, hvor den hænger, og 1-1-2 kan henvise til den, hvis de modtager alarmopkald om hjertestop i nærheden. Foto: AOB

HJERTESTARTER  Eleverne på Allerød Privatskole skal lære at redde liv. Derfor har skolen søgt og fået doneret en hjertestarter fra TrygFonden, og samtidig bliver skolen certificeret 'Du kan redde liv'-skole.

Allerød Privatskole sætter dermed ekstra fokus på, at alle elever, når de forlader skolen, skal være uddannet i livreddende førstehjælp og kunne bruge en hjertestarter.

TrygFonden ønsker med initiativet at videreudvikle den førstehjælpskultur, der er vokset frem i Danmark i de senere år, hvor flere og flere lærer at redde liv og træde til, hvis de er vidne til et hjertestop.

Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden, siger: “Da TrygFonden for mere end 10 år siden gik ind i kampen for, at flere skulle overleve et hjertestop uden for hospital, var det i 19 pct. af tilfældene med hjertestop, at vidner trådte til med hjælp, og i dag har vi passeret 60 pct. Det er utrolig flot, og udlandet ser også på os som et foregangsland inden for genoplivning. Men vores ambition stopper alligevel ikke her,"

Grethe Thomas fortsætter: "Allerød Privatskole viser med certificeringen, at de tager ansvar for at lære eleverne at redde liv, og det vil betyde en vigtig forskel for, at flere vil kunne overleve i fremtiden. Det er samtidig en vigtig del af børn og unges dannelsesproces som borgere i samfundet, at de lærer om betydningen af at kunne hjælpe hinanden.”

Det er lovpligtigt for skolerne at undervise eleverne i livreddende førstehjælp. 'Du kan redde liv' er derfor et tilbud til skolerne, der skal gøre det lettere for lærerne at undervise eleverne ved blandt andet at uddele gratis klassesæt med genoplivningsdukker og instruere lærerne i at bruge dem i undervisningen.