Frivillig Fredag

Blovstrød-borgeren, Grete Jessen, fik i år frivillighedsprisen

Sundheds- og Velfærdsudvalgets frivillighedspris 2017 gik til Blovstrød-borgeren Grete Jessen. Foto:   Rahime Turan

Sundheds- og Velfærdsudvalgets frivillighedspris 2017 gik til Blovstrød-borgeren Grete Jessen. Foto: Rahime Turan

FRIVILLIG FREDAG  Da forhenværende socialminister Benedikte Kiær åbnede frivillighedsåret 2011, udnævnte hun samtidig den sidste fredag i september til national frivillighedsdag. Dagen har fået navnet 'Frivillig Fredag', og den vil altid falde på den sidste fredag i september.

I 2017 faldt Frivillig Fredag således i fredags, og i Allerød markerede man dagen ved at Sundheds- og Velfærdsudvalgets frivillighedspris 2017 blev overrakt ved en reception i Bibliotek og Kulturhuset. 

Arrangementet blev indledt med en fællessang: 'Frihed er det bedste Guld. Foto: AOB

Arrangementet blev indledt med en fællessang: 'Frihed er det bedste Guld. Foto: AOB

Formanden for Sundheds- og Velfærdsudvalget, Olav B. Christensen, bød velkommen og efter en fællessang sagde han bl.a.:

"Det er mig en stor glæde at kunne overrække prisen til en lokal borger og bruge anledningen til at markere og anerkende, at vi har mange frivillige borgere, som bruger tid på at gøre noget sammen med og for andre i Allerød Kommune. Det er værdsat af Byrådet.

Vi er mange, der mener, at det frivillige arbejde er noget, som vi må tilskynde til og en af måderne at gøre det på, er at påskønne det.

Herefter præsenterede Olav B. Christensen kort de tre indstillede Allerød-borgere, som alle tre blev bedt om at komme frem:

Ole Kræmmer
Ole Kræmmer har stiftet Parkinson Caféen i Allerød Kommune, med baggrund i sin egen oplevelse af, hvor værdifuldt det er at kunne dele sine tanker og bekymringer med andre i samme situation. I caféens fællesskab deles bekymringer, deles information. Der opstår inspiration og venskaber, som gør det lettere for den enkelte at holde sig gang i den hverdag, der med Parkinson er en udfordring – praktisk som følelsesmæssigt.

Du har en lang historik som frivillig Allerød. Du stiftede i sin tid Spildlopperne og var drivkraften, da Gladgården i borgmester Oskar Jensens tid blev genbrugscenter. En kæmpe organisation, der kun har vindere og som lever i bedste velgående den dag i dag.

Svava Lykkegaard Hansen
Svava Lykke Hansen er indstillet for den årelange frivillige indsats som daglig leder af og ildsjæl for ”Depotet”. Svava, din indsats på Depotet er til stor glæde, gavn og værdi for kommunens flygtningefamilier. Depotet udgør et vigtigt og mærkbart bidrag til integrationen. Svava er den daglige leder og gennemgående figur i Depotets arbejde med at organisere arbejdet med skaffe tøj og husgeråd og legetøj til børn.

Grete Jessen
Grete Jessen er indstillet til Frivillighedsprisen på grund af sit store frivillige arbejde med kor og musik i Blovstrød og med sociale og kulturelle aktiviteter for menigheden i Blovstrød Kirke. 
I mere end 50 år har Grete Jessen ydet en helt enestående frivillig indsats for borgere i Blovstrød i almindelighed og i forbindelse med Blovstrød Kirke i særdeleshed. Grete har været en bærende kraft i koret som inspirator og i de senere år som uformel leder af Blovstrøds Kirkes Kor.

Derudover har Grete også engageret sig som frivillig på mange andre områder - som frivillig indlæser for Allerød Bibliotek og som støtteperson for en flygtningefamilie. Dit engagement i mange sammenhænge uden for Blovstrød som f.eks. Musikhøjskolens kor i rigtigt mange år og som ansat ved Dansk Flygtninge Hjælp har ikke noget med det frivillige at gøre – direkte. Men det vidner om den integritet, hvormed du har engageret dig i det frivillige musikalske og det socialt humanitære arbejde – hele vejen i gennem. 

Alle tre vindere fik overrakt en smuk buket blomster. Foto:   Rahime Turan

Alle tre vindere fik overrakt en smuk buket blomster. Foto: Rahime Turan

Prisoverrækkelsen
Formanden sagde endvidere: "Inden vi går til prisoverrækkelsen vil jeg nævne, at vi ikke har én prisvinder. For vi har ingen tabere. Alle er vindere i den gode sags tjeneste. Dermed være også sagt, at prisen er et symbol på den påskønnelse, som vi fra Sundheds- og Velfærdsudvalget ønsker at give alle frivillige.

Men vi har en prismodtager. Udvalget har i år bestemt, at prisen går til Grete Jessen. Jeg vil med glæde overrække dig denne check på kr. 2.500,00."

Hyldestord
Blovstrød Kirkes tidligere sognepræst, Flemming O. Nielsen, havde efterfølgende hyldestord med til Grete Jessen. Han sagde bl.a.:

"I mine 24 ½ år som præst i Blovstrød har du været frivillig medarbejder og ydet en enestående indsats som leder af kor og børnearbejde og som medlem af aktivitetsudvalget. 

Og hvilken medarbejder! Grete, du er en enestående ildsjæl, der med et udholdende energisk engagement har varetaget alle opgaver med stilfærdig myndighed, trofast, loyal, dygtig og vidende, altid med godt humør og smittende gåpåmod. 

Du er desuden et empatisk musisk-musikalsk hjertevarmt menneske, som det har været en privilegium at arbejde sammen med.  Stadig påskønnet med stor taknemlighed. 

Hvis nogen fortjener en pris som frivillig, ja, så er det dig!"