Skal Blovstrøds sognegrænse ændres?

I søndags var der to møder i Blovstrøds Sognegård. Bl.a. et borgermøde om en evt. ændring af sognegrænsen

Der kom mange kommentarer fra de fremmødte sognemedlemmer.   Foto: AOB

Der kom mange kommentarer fra de fremmødte sognemedlemmer. Foto: AOB

SOGNEGRÆNSE  I søndags var der indkaldt til et lovpligtigt borgermøde om en evt. ændring af sognegrænsen. Kirkeværge, Tage V. Andersen, refererer her fra mødet:

Menighedsrådets formand, Line K.V. Larsen, indledte med en kort gennemgang af baggrunden for ønsket om at ændre sognegrænsen mellem sognene i Blovstrød og Lillerød og uddelte et kort (jf. neden for), hvoraf det fremgik, hvorledes grænsen fremover var foreslået at følge Banevang og Nymøllevej.

                           Menighedsrådsformand, Line   Kristiane Vincentz   Larsen. Foto: AOB

                           Menighedsrådsformand, Line Kristiane Vincentz Larsen. Foto: AOB

Forslaget om ændringen var bl.a. begrundet i den fremtidige store udbygning af Blovstrød med ca. 700 nye boliger, den nye privatskole der medførte et øget antal konfirmander, og ønsket om en tilsvarende regulering af præste-kvoten i såvel Blovstrød som i Lillerød.

Med reguleringen ville Blovstrød afgive et område med 657 beboere (ca. 250 boliger) til Lillerød. Line Larsen nævnte også, at den tidligere formand for menighedsrådet i Blovstrød, Lars Lund, fra sit ferieophold havde sendt en mail, hvori han gjorde opmærksom på, at tidligere menighedsråd i fortiden to gange før havde afvist at ændre på sognegrænsen.

På den baggrund åbnede Line Larsen op for kommentarer fra de fremmødte sognemedlemmer:

Per Ole Jensen lagde ud med at fremføre, at han syntes det var en fin ide at regulere sognegrænsen som foreslået. Han syntes dog også - når man nu var i gang - at man skulle overveje en regulering af sognegrænsen ”nedensogns” ved Hørsholm, og her følge kommunegrænsen. Han syntes dette var næsten mere ønskværdigt end reguleringen mod Lillerød.

Erik Krone ville godt vide hvilke praktiske ting der ville blive ændret. Om man som beboer i det område, der nu skulle overflyttes til Lillerød, stadig kunne have tilknytning til Blovstrød Kirke og f.eks. blive begravet på Blovstrød kirkegård.

Hertil var svaret fra sognepræst Kristine Ravn, at det kunne man, ligesom man også - hvis der var behov for det - kunne blive hentet af kirkebilen. Kassereren, Tommy Petersen, tilføjede dog, at der var den begrænsning, at man ikke kunne blive valgt ind i menighedsrådet i Blovstrød.

Kirsten Asmussen så det som en fordel, at Kristine Ravn med ændringen fremover i højere grad ville få en præstekollega at sparre med.

Erik Krone ønskede at vide hvem der traf beslutningen om ændringen af sognegrænsen. Hertil var svaret, at det var en lang proces med mange led, og at det måske derfor var noget der skete sjældent, men at det i sidste ende ville være Kirkeministeriet der traf beslutningen.

Efter yderligere snak frem og tilbage sluttede Line Larsen af med at takke for fremmødet og de mange nyttige synspunkter, som man ville tage med sig i den videre proces, hvor der også ville blive uddelt en flyer til de berørte personer.

Kortet viser med sort den nuværende sognegrænse mod Lillerød sogn, og den røde markering viser forslaget til den nye sognegrænse. Tekster: AOB

Kortet viser med sort den nuværende sognegrænse mod Lillerød sogn, og den røde markering viser forslaget til den nye sognegrænse. Tekster: AOB